”Ett samlat producentansvar är viktigt för att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi” – Kristina Yngwe (C), Centerpartiets miljöpolitiska talesperson

Avfallshantering och återvinning har debatterats flitigt i media de senaste månaderna. Insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar och insatser för en ökad textilåtervinning har varit två centrala frågor som diskuterats. Papperskretsen intervjuar Kristina Yngwe, Centerpartiets miljöpolitiska talesperson, som tagit tydlig ställning i båda frågorna. Producentansvaret är nyckeln till att sluta kretsloppet och öka resurseffektiviteten i samhället, menar hon.

 

Hej Kristina Yngwe! Hur tror du att producentansvaret kan bidra till ökade återvinningsgrader?

– Jag tror att producentansvaret skapar förutsättning för innovation genom att ett företag också behöver ta ansvar för en produkt även efter att den landat hos konsumenten. Det gör till exempel att producenterna måste tänka återvinning redan i designstadiet.

Hur ser du på det framtida avfallssystemets utformning?

– Ett samlat producentansvar är viktigt för att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Samtidigt ser vi att insamlingen behöver utvecklas på många håll i landet. Vi måste hitta ett system som gör det lätt för medborgarna att återvinna fastighetsnära men som samtidigt skapar förutsättningar för innovation i näringslivet.

Vad är nästa steg i de pågående förhandlingarna kring systemet?

– Än så länge pågår inga förhandlingar. Regeringen har sagt att de vill inleda samtal med oppositionen och vi har sagt att vi gärna samtalar om hur vi kan lösa dessa utmaningar tillsammans. Vi får helt enkelt se när regeringen tar kontakt och vad de då har för konkreta tankar.

 Vilka andra frågor tror du kommer att bli viktiga framöver på avfalls- och återvinningsområdet?

– Några nyckelfrågor är hur vi underlättar för konsumenterna att återvinna, men också hur vi ser till att skapa bättre förutsättningar för att fler material ska få ett fungerande kretslopp istället för att använda jungfruliga råvaror.

 

Kristina Yngwe skrev nyligen en debattartikel tillsammans med allianskollegorna Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Lars Tysklind (L) och Lars-Axel Nordell (KD) där hon vidareutvecklar sina tankar om framtidens system. I artikeln skriver de bland annat att ”producentansvaret även fortsatt bör vara en bärande princip i svensk avfallshantering” och vägen framåt innebär att ”bygga vidare på de principer om producentansvar som fungerat bra”. 

Läs hela debattartikeln här