Ett stycke pappershistoria

Redan 2007 tog Papperskretsen fram ett annonsmaterial i syfte att visa på papprets goda miljöegenskaper, att framhålla hur väl pappret passar in i ett kretsloppstänkande samt att ytterligare öka insamlings- och återvinningsgraden i Sverige. Papperskretsens viktiga arbete fortsätter än idag – ett arbete som redan givit goda resultat. Över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad som sätts på marknaden idag lämnas också in till återvinning.

papperkretsen-g