Euronews om hur EU:s sammanhållningspolitik stödjer den svenska, hållbara skogen

Med sin bas i Karlstad jobbar Paper Province för en skogsbaserad bioekonomi. Klustret är delvis finansierat av den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF) och sina 103 medlemsföretag.

Läs mer om hur Paper Province bidrar till en mer hållbar näring som inte är beroende av fossila bränslen.