Film

Vi har tagit fram en film som berättar om papprets historia, förklarar skogens roll som förnybar resurs och beskriver kretsloppet från råvara till återvunnen pappersprodukt.

Se filmen här!