Förnybara material saknas i regeringens miljösatsningar

Regeringen presenterade nyligen sin budgetproposition för 2017 med historiskt stora investeringar på klimat- och miljöområdet. Kort därefter lades även strategin för hållbar konsumtion fram av konsumentminister Per Bolund. Båda satsningarna fokuserar dock främst på återanvändning och återvinning och tar inte hänsyn till materialperspektivet. – För att vi ska lyckas i miljöarbetet krävs också insatser som främjar en materialväxling från fossila till förnybara råvaror, säger Andreas Boo, VD på Pressretur.

 

el

Miljöminister Karolina Skog på besök hos Tetra Pak i Lund, här med Erik Lindroth, Miljödirektör, och Johan Rabe, VD på Tetra Pak Nordics. Hon berömde företagets hållbarhetsarbete, bland annat vad gäller deras insatser för en ökad återvinning och mer förnybara råvaror. (Foto: Karolina Skogs Instagramkonto)

 

I budgetpropositionen för 2017 står att läsa att regeringen ska främja en cirkulär ekonomi. Få konkreta förslag har dock presenterats vid sidan av sänkt moms på reparationer. Åtgärden välkomnas av många men berör bara en mindre del av en varas slutskede.

Andreas Boo, VD på Pressretur, menar att en lyckad omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi kräver mer helhets- och systemperspektiv. Framförallt måste förnybara råvaror premieras, något som saknas i budgeten och bland de föreslagna ekonomiska styrmedel som presenterades för några veckor sedan. Andreas Boo lyfter den förnybara träfiberns betydelse för att kunna sluta kretsloppet och uppnå en hållbar utveckling.

– I en väl fungerande cirkulär ekonomi är avfall i själva verket en efterfrågad resurs. Använda kartonger och tidningar är konkurrenskraftiga redan idag och blir till nya produkter på marknaden. Med andra ord kan mer förnybart vara pådrivande för en cirkulär ekonomi och något som inte får tappas bort i regeringens arbete, säger Andreas Boo.

Ett annat företag som prioriterar materialfrågan i sitt hållbarhetsarbete är Tetra Pak. Förra året lanserade företaget en helt förnybar förpackning gjord av FSC-märkt kartong och bioplast framställt från sockerrör.

– Vi ser en tydlig trend inom förpackningsområdet där våra kunder och konsumenter gör aktiva val för minskad miljöpåverkan. Ur ett livscykelperspektiv är materialvalet den enskilt viktigaste faktorn vilket flera branschinitiativ uppmärksammat. Därför är det viktigt att politiken också ger frågan uppmärksamhet, menar Erik Lindroth, Miljödirektör på Tetra Pak.

Både Tetra Paks och Pressreturs verksamhet bygger på förnybar träråvara från ett ansvarsfullt skogsbruk, där de förbrukade produkterna sedan samlas in och blir nytt material genom dagens väletablerade återvinningssystem.  Företagen ser en stor potential för den förnybara skogsråvaran, inte minst när klimatåtaganden från Parismötet ska nås. De nordiska länderna borde kraftsamla så att detta perspektiv också syns i Bryssel när cirkulär ekonomi diskuteras, menar de.

– Politiken måste våga favorisera denna cykliskt uthålliga råvara, från den färska till den återvunna fibern – både i Sverige och inom EU, säger Andreas Boo.