Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) vill samarbeta mera med flera

Regionchef Mia Steinbach vill se ett utökat och fördjupat samarbete med Sveriges alla kommuner för att insamlings- och återvinningssystemet ska kunna bli ännu mer effektivt i framtiden.

Mia Steinbach har jobbat på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) sedan 2000 och är idag regionchef för Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Jämtlands län som tillsammans omfattar 40 kommuner. Som regionchef ansvarar hon för FTI:s insamlings- och återvinningssystemet i samtliga kommuner i regionen. I dagsläget finns 20 samverkansavtal på plats i de regioner som Mia Steinbach ansvarar för. FTI har för närvarande 73 samverkansavtal runtom i landet som täcker 35% av Sveriges befolkning.

– Vi erbjuder kommunerna ett tydligt och enkelt system med den bästa servicen, som ökar miljönyttan och uppnår regeringens uppställda mål. Målen från 2017 har vi redan uppnått och överträffat, men vi lutar oss inte tillbaka för det! Vi måste fortsätta arbetet med att ytterligare utveckla och förbättra vår service för att fler ska vilja återvinna, säger Mia Steinbach.

Samverkansavtalen mellan FTI och kommunerna innefattar alla frågor som har med insamling och återvinning att göra. Återvinningsstationerna anpassas lokalt om kommunerna vill samla in flera olika material såsom batterier och kläder, vilket också fastställs i samverkansavtalen.

– Vi har ett bra samarbete idag och kommunerna är nöjda, vilket märks tydligt: återvinningsstationerna är snygga och prydliga och de säger att de är nöjda med det arbete vi gör, säger Mia Steinbach.

Framgången för det insamlings- och återvinningssystem vi har i Sverige idag ligger i de samråd med kommunerna som regionscheferna ansvarar för.

– Alla berörda avdelningar inom varje kommun är med på dessa möten: bygglovshandläggare, miljöinspektörer, markansvarig, informationsansvarig, representant från det kommunala bolaget om ett sådant finns, med flera. På så sätt kan vi fatta tydligare och snabbare beslut och få med flera perspektiv in i kommunsamarbetet. Politiker ser vi också gärna är med på dessa möten då de inte alltid är helt insatta i våra frågor, men deltagandet från dem ser ju olika ut i olika kommuner givetvis.

Samråden som Mia Steinbach lyfter fram hålls årligen och är till för att dryfta frågor som gäller insamlingssystemet i respektive kommun och dess utveckling.

I framtiden vill Mia Steinbach se ett ökat samarbete med kommunerna, med en långsiktig målsättning om samverkansavtal med samtliga kommuner runtom i landet. Hon vill också fördjupa arbetet med kommunerna vad gäller informationen om insamling och återvinning till medborgarna – ett ansvar som idag ligger på kommunerna. Här finns jobb kvar att göra för att nå ut mer än vad vi gör idag, menar hon. Plastkampanjen, en kampanj som pågått sedan 2013 med syfte att öka återvinning av plast, ska t.ex. återlanseras framöver men nu inkludera alla FTI:s materialslag – ett samarbetsprojekt mellan FTI, kommuner och producenter tillsammans. Avslutningsvis hoppas hon också att avfallsutredningen och den intensiva debatt den vållat i och utanför riksdagen kommer att leda till ett tydligare och mer långsiktigt direktiv för producentansvaret.

– Jag vill att politikerna en gång för alla sätter ner foten i denna fråga så att vi i lugn och ro kan bygga ut och förbättra det befintliga system vi har idag! Det har rått en stor osäkerhet vilket gjort att vissa kommuner avvaktat med att sluta samverkansavtal med oss. Och de kommuner i glesbygden som jag talat med är inte så pigga på att ta över ansvaret för insamlingen, säger hon.

Nyckeln till att bibehålla och öka den höga återvinningsgraden vi har idag stavas alltså fördjupat kommunsamarbete.

– Vi har byggt upp ett system som fungerar bra och som kommunerna är nöjda med idag. Låt oss då fortsätta ta vårt ansvar i samverkan med Sveriges kommuner för att öka effektiviten för miljön, medborgarna och samhällsekonomin, avslutar Mia.