Förslag på sopförbränningsskatt presenteras inom kort

Regeringen undersöker möjligheten att införa en skatt på avfallsförbränning för att nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Uppdraget går nu in i slutfasen och kommer att presenteras inom kort.

(Bildunderlag: Avfall Sverige)

I Sverige utvinner vi mest energi per ton avfall i hela Europa. Under 2016 lämnades 226 kg hushållsavfall per person till energiåtervinning[1]. Totalt utgjorde detta därmed nästan 50 procent av allt behandlat hushållsavfall, som låg på 2,26 miljoner ton. Trots en minskning på 0,9 procent jämfört med året innan är andelen energiåtervinning fortsatt hög, och Sverige importerade 2,63 miljoner ton under 2016[2]. Förbränningskapaciteten i Sverige är i dag utbyggd för 6,6 miljoner ton[3].

I juni 2016 tillsatte Regeringen en utredning för att undersöka och kartlägga förutsättningarna för avfallsförbränning i Sverige[4]. Initialt skulle uppdraget presenteras i början av juni detta år, men har nu förlängts med tilläggsdirektivet att se över behovet av att införa en förbränningsskatt[5].

Utredningen tittar på en viktig fråga. Enligt avfallshierarkin ska vi alltid prioritera återbruk och återvinning. Därför behöver oönskad förbränning förhindras men energiåtervinning i industriella återvinningsprocesser undantas säger Andreas Boo, Vd Pressretur. Restprodukter vid återvinning bör kunna energiåtervinnas utan skatt, annars riskerar återvinning bli mindre konkurrenskraftig och cirkulära flöden påverkas negativt.

 

[1] http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/svensk_avfallshantering_2017.pdf

[2] http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Avfall-import-och-export/?

[3] http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/2016-13.pdf 

[4] http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/06/dir.-201634/

[5] http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/05/dir.-201749/