Framtidens förpackningar är helt återvinningsbara

Papperskretsen har tidigare låtit svenska politiker framtidsspana om morgondagens avfallssystem. Under Packmarknadens seminarium i Almedalen fick en namnkunnig panel spekulera i förpackningar och materialval om 50 år.

Johan Hultberg, Moderaternas miljöpolitiska talesperson

Om 50 år kommer vi att se mer förnybara och återvinningsbara material som bättre levererar nytta än de gör idag – maten kommer att hålla längre, förpackningen kommer att ha ännu mer information till konsumenten vad gäller förvaring och en generell vägledning för cirkulär ekonomi. Förpackningen kommer också vara lättare att återanvända och återvinna. Skogen kommer vara en viktig källa för att få fram det förnybara materialet.

 

Erik Elvingsson Hedén, VD på SB Insight

I framtiden kommer vi att se en minskad mängd förpackningar – oavsett materialslag. Att minimera avfall i form av förpackningar kommer bli en stor utmaning för företag och industrier.

 

Suwar Mert, grundare av PantaPåsen

Framöver kommer förpackningar bli allt mer enhetliga och alla förpackningarna kommer att kunna samlas in i ett och samma kärl.

 

Kent Carlsson, VD på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Jag tror att vi kommer att ha samma typer av förpackningar i framtiden, men vi har utvecklat dem så mycket att det är helt återvinningsbara. Nedbrytbara förpackningar vill vi inte se framöver – förpackningen ska återföras till systemet och återvinnas.

 

Carl Schlyter, riksdagsledamot Miljöpartiet

I framtiden tar vi med oss förpackningen till butiken och fyller på den. Jag tror tyvärr inte att den cirkulära ekonomin kommer vara 100 procent cirkulär. Själva tillflödet av förpackningsmaterial är alltid större än återvinningen. Där är plast ett stort problem. Jag tror också på mer nedbrytningsbara material, utifall att förpackningen råkar hamna utanför systemet.

 

Ann Christiansson, Senior Advisor Sustainability på Svensk Handel

Framöver kommer vi att se smartare förpackningar, exempelvis som väger mindre. Kanske kommer vi också att kunna äta materialet?

 

Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak

Vi driver hela tiden ett utvecklingsarbete med utgångspunkt i den frågan. Förpackningen är en tjänst, bland annat för att kunna transportera innehållet från A till B. Jag tror att vi alltid kommer att behöva förpackningar. Och råvarorna till morgondagens förpackningar är biobaserade och förnybara. Beroendet av fossila råvaror måste brytas helt inom de närmaste 30 åren.

 

Lina Bergström, VD Återvinningsindustrierna

I framtiden kommer vi att se smarta, funktionella förpackningar av spännande material som håller sig inom de planetära gränserna.

 

Anna Lilja, kommunikatör på Konsumentföreningen

Konsumenten kommer att ta ännu större ansvar för allt man konsumerar. Det kommer att vara väldigt enkelt att göra det då förutsättningarna för att återvinna är helt rätta. Vi kommer att tala i termer av olika material, inte olika förpackningsmaterial. Allt kommer att kunna återvinnas om 50 år.

 

Aylin Farid, samhällspolitisk rådgivare på Avfall Sverige

I framtiden kommer vi att se förpackningar av mer naturliga material såsom svampar och skal från frön. Och förpackningar från mjölkprotein forskas det redan kring.

 

Lena Lundberg, ansvarig plastvarufrågor på IKEM

Användningen av plast kommer att öka framöver i takt med ökad innovation. Förpackningsmängden kommer att minska överlag, och de förpackningar vi använder kommer att ingå i ett cirkulärt system utan läckage. Plastmaterial kommer att brytas ned och användas igen som råvara – både återvunnet material och biobaserat sådant, vilket kommer att kräva nya processer.