Framtidens samhälle är cellulosabaserat

Skogen var i centrum under måndagens seminarium, Ätbara tallrikar, komposterbara skor – nya sätt att utnyttja cellulosa, på Finlandsinstitutet. Svenska och finska aktörer från forskningsvärlden och näringslivet samlades för att presentera cellulosabaserade innovationer. Deltagarna var överens om att skogen utgör grunden för en cirkulär biobaserad ekonomi.

 

Film: Stora Enso – What a tree can do

 

Det enda som står i vägen för att vi ska kunna ställa om till ett cellulosabaserat samhälle är de ekonomiska incitamenten. Det sa Birgitta Sundblad, VD på Innventia, under seminariet på Finlandsinstitutet. Det måste bli billigare för företag och investerare att utveckla hållbara produkter och produktionsmetoder med skogen som råvara. På så sätt kommer fler företag att våga satsa på forskning och innovation som bidrar till en hållbar utveckling.

På plats under eftermiddagens seminarium fanns representanter från Chemarts (del av Aalto-universitetet som sammanfört kemiteknik och design med pappers- och massaindustrin), Stora Enso, Innventia, Finpro, MISTRA och Montisera. Innovativa material och lösningar med träfibern som bas presenterades under seminariet – allt ifrån kalorisnåla nudlar, hållbara textilier och mediciner mot nedre urinvägssymptom och -sjukdomar, till trähus och kolfiber från lignin som kan användas till bilar och flygplan. Innovationskraften är enorm och de olika användningsområdena för material från skogen tycks inte se några gränser – vilket presentationerna under dagen visade tydligt. Cellulosa är både förnybart och återvinningsbart, och anses vara nyckeln till att förverkliga en cirkulär ekonomi med biobaserade råvaror.

Per Lyrvall, Stora Ensos Sverigechef, sa att det finns utrymme för att nyttja mer av skogen både i Sverige och Finland. Han lyfte också skogens enorma potential, bland annat som material till förpackningar, kompositer och textilier, för biokemin och vid husbyggnation. Det sistnämnda är något som Stora Enso jobbar aktivt med. Trä är ett av de mest klimatsmarta byggmaterialen då råvaran är förnybar och trähusen fungerar som kolsänka.

 

sem

Från vänster: Pirjo Käärläainen, Aalto-universitetet, Pia Qvintus, Finpro, samt Per Lyrvall, Stora Enso, i ett avslutande panelsamtal med seminariets moderator Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet.

 

Mikael Hannus, innovationschef på Stora Enso, lyfte konflikten kring att bruka eller bevara skogen i sitt anförande, där det idag råder missuppfattningar om att ett ökat skogsbruk är av ondo. Stora Enso bedriver ett effektivt och hållbart skogsbruk där alla strömmar från avverkningen tas tillvara på. Mängden skog växer till och med på grund av skogsbolagens verksamhet med omfattande återplantering. ”När ni åker på de svenska eller finska landsvägarna ska ni tänka: nu ser vi det svenska och finska råvarulagret för bioekonomin. Det finns tillräckligt med skog!”, menade han och stämde in med Sverigechefen Per Lyrvall om att skogsbruket kan öka med positiva miljöfördelar som följd.

Sammanfattningsvis såg alla seminariedeltagare ljust på framtiden och var övertygade om att den svenska och finska bioekonomin kommer att växa kraftigt till år 2030. Men det krävs att politiken stödjer utvecklingen, ger goda förutsättningar för vidare forskning samt bidrar med lämplig infrastruktur, sa Per Lyrvall från Stora Enso. Hållbar upphandling är också en del av detta stödjande arbete, menade han. Detta skulle kunna driva på efterfrågan för biobaserade produkter och få fler företag att våga och vilja investera. Ett viktigt bidrag till att undanröja hindret kring de ekonomiska incitamenten – som Innventias VD Birgitta Sundblad tidigare nämnde – som står i vägen för omställningen till ett cellulosabaserat samhälle.