FTI efterfrågar utökat producentansvar

Låt näringslivet ta ett större producentansvar – inte mindremenar FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) i ett debattinlägg på Aktuell Hållbarhet idag då de presenterar huvuddragen i sitt förslag på en ny insamlingsmodell.

Utgångspunkten för FTI:s resonemang är ett insamlingssystem som är lika för alla, och att man med sitt förslag på en utvecklad insamlingsmodell fortsätter att visa vägen och ligga i framkant vad gäller insamling för återvinning även internationellt. Bland annat föreslår man inrättandet av ett samverkansråd med Naturvårdsverket som förvaltare, och att dagens insamlingssystem utvecklas genom förbättrad tillgänglighet, höjd servicenivå och utvecklad medborgardialog. Återvinningsmålen för 2020 ska agera kontrollpunkt för nya mål till 2025.

Vidare menar FTI att förslaget förutsätter ett utvecklat ansvar för producenterna och ett tydligt mandat för FTI att driva insamlingssystemet. Detta kommer i sin tur att leda till den långsiktighet som kommuner och näringsliv efterfrågar för att kunna planera och göra nödvändiga investeringar i infrastruktur. Andreas Boo, vd på Pressretur, understryker industrins intresse:

– Ett producentansvar enligt denna modell säkrar rena materialströmmar och en fungerande återvinning. Det är centralt för Pappersindustrins cirkulära affärsmodell. Den dagsaktuella situation i Europa med orena pappersfraktioner belyser problemen som uppstår då producenternas och pappersindustrins återvinning inte är i fokus.

Läs FTI:s debattinlägg i sin helhet här.