FTI presenterar handlingsplan för ökad återvinning

”Producentansvaret ska förstärkas, förtydligas och återvinningen öka till år 2020. Det är en ambitiös plan med mål som stöds av samtliga partier. Med mindre än fyra år kvar så är det hög tid att agera tydligt för att skapa förutsättningar att ta detta steg, att bygga vidare på det engagemang, den vilja och kunskap som finns i dag.” Så skriver FTIs VD Kent Carlsson i Dagens Samhälle, 5 juli.

FTI presenterar nu en Handlingsplan för ökad återvinning 2020 – på väg mot en cirkulär ekonomi. Handlingsplanen bygger på fyra delar: minskad avfallsmängd och ökad återvinning som fokus vad gäller förpackningsval och -design, medborgardialog och kunskapslyft för att öka återvinningen i landet, kommunal initiativrätt för att möta de lokala behoven med anpassade lösningar och samarbetsmodeller samt ett förtydligande av den svenska modellen för återvinning.

I debattartikeln framhåller man även vikten av en cirkulär ekonomi som hänger ihop i ett kretslopp. Man pekar på möjligheterna till samarbete mellan politik och näringsliv och lyfter fram producentansvaret som ett positivt exempel på hur näringslivet kan bidra till ett hållbart samhälle.

Läs hela debattartikeln här!