Här är återvinningsstatistiken för 2017

Vi gläds åt att andelen återvunna tidningar och trycksaker ökat ytterligare trots redan höga återvinningsgrader”, säger Andreas Boo vd Pressretur.

Nedan redovisas återvinningsgraden för förpackningar och tidningar* under 2017 (2016 inom parantes):

Glas                  93 % (92,80 %)
Kartong             80,20 % (80,40 %)
Metall                81,30 % (77,50 %)
Plast                  40,40 % (42,20 %)
Tidningar           95,50 % (95 %)

För bara tio år sedan låg siffran på runt 85 % och jag tolkar det som att vi gjort ett bra jobb i ett väl fungerande system. Genom att separera kartong från returpapper får vi rena materialströmmar och Papperskretsens ÅtervinningsGaranti  garanterar materialåtervinning på 100 % av det som lämnas in. Det innebär ett effektivt resursutnyttjande av vår värdefulla skog och nya pappersprodukter till marknaden”, berättar Andreas Boo.

*Andel som materialåtervunnits av redovisade kvantiteter förpackningar och tidningar som satts på marknaden av producenter som är anslutna till FTI. Återvinningsgraden erhålls genom att dela totalt återvunnet material med totalt material som nått konsumenterna.