Inför en kontrollstation 2018 och utvärdera oss innan ni överväger en förändring, uppmanar pappers- och förpackningsindustrin regeringen

”Mer samarbete är vägen till nödvändig långsiktighet och ökad återvinning, bättre service och cirkulär ekonomi”, skriver vd:ar och koncernchefer för sju företag tillsammans med Förpacknings- och Tidningsinsamlingens ordförande Bo Lundquist i Miljöaktuellt, tisdag 1 mars.

Istället för att ödsla tid på ytterligare rader av fruktlösa utredningar, komplicerade lagstiftningsändringar och finansieringsmodeller, vill man ha fördjupat samarbete med kommunerna så att man tillsammans kan utveckla välfungerande system med producentansvar för förpacknings- och tidningsinsamling.

Man föreslår också att regeringen kontrollerar om producenterna lever upp till sitt ansvar:

”Vi representanter för näringslivet vill ha mer ansvar, inte mindre. Är målen den centrala frågan så bör regeringen i stället för att frånta oss vårt ansvar införa en kontrollstation 2018 där vårt arbete mot de nya målen utvärderas innan förändringar övervägs. Att som i dag överträffa regeringens mål borde rimligen ge fortsatt förtroende.”

Läs hela artikeln här.