Inför European Paper Week 2016

Idag drar den årliga European Paper Week igång i Bryssel med föreläsningar, seminarier och nätverksträffar för intressenter inom massa- och pappersindustrin. Konferensen pågår mellan 22-24 november och samlar över 400 namnkunniga i branschen. Andreas Boo, VD på Pressretur, är på plats i Bryssel för att delta i konferensen och träffa politiker och opinionsbildare.

 

ab123

Andreas Boo, VD på Pressretur

 

Var har du för förväntningar på European Paper Week 2016?

– Jag har alltid höga förväntningar på European Paper Week! Inte minst för att hela branschen i Europa samlas och det finns bra tillfällen för intressanta samtal. Jag förväntar mig hög nivå både på deltagande och ambition och ett gediget program som tar sikte på branschens utveckling.

 

Vilka frågor tycker du är viktiga och bör lyftas fram mer på EU-nivå?

– Skogens roll i en framtida biobaserad ekonomi. Pappersindustrin kan klara en omställning som i allt högre grad innebär mer högförädlade produkter och med förnybara energikällor som grund för produktion. Den svenska skogsindustrin har alla förutsättningar att vara i framkant för den utvecklingen. Men det är avgörande att skogen betraktas som en hållbar, förnybar råvara. Detta behöver lyftas mer och tydligare från svenskt och nordiskt håll i Bryssel för att kommande lagstiftning ska bli så progressiv som möjligt och möjliggöra en verklig biobaserad ekonomi.

 

Vilken dragning/hållpunkt ser du mest fram emot?

– Högnivåsessionen om hur vi tar oss mot framtiden. Ska bli väldigt spännande att höra vad röster utanför branschen säger om pappersindustrins framtid kopplat till den globala kontexten, inte minst med tanke på den politiska utvecklingen i USA. Pappersindustrin är global och handeln därmed viktig. Blir mycket intressant att höra vad Lucrezia Reichlin som är professor på London Business School säger om det. Sedan handlar det mycket om hur industrin ska transformeras, och där förväntar jag mig högre konkretion än tidigare från vår egen industri. Vi får hoppas att CEPI, den europeiska pappersindustrins branschorganisation, kan visa på en tydlig färdväg med sin nya plan för 2050.