Insamlingen av förpackningar och tidningar i Sverige ökar med 7 %

FTI:s insamlingsresultat för 2018 har kommit och visar att insamlingen av förpackningar och tidningar har ökat med nästan 7 % jämfört med 2017.

Det är fantastiskt roligt att svenskarnas engagemang för hållbarhet och återvinning fortsätter att växa. Det är viktigt att politiken ser till att framtidens system för insamling fortsätter att leverera samma nivå av kostnadseffektivitet och miljömässiga mervärde säger Andreas Boo, VD på Pressretur.


”Det är fantastiskt roligt att svenskarnas engagemang för hållbarhet och återvinning fortsätter att växa. Det är viktigt att politiken ser till att framtidens system för insamling fortsätter att leverera samma nivå av kostnadseffektivitet och miljömässiga mervärde”

Andreas Boo, VD Pressretur650 327 ton, så mycket förpackningar och tidningar lämnade svenska hushåll in till FTI:s återvinningsstationer runtom i landet. I snitt lämnade svensken in 64 kilo material. Svenskar är fortsatt mycket duktiga på att lämna in tidningar. Under flera års tid har över 90 % av tidningar* samlats in, och Papperskretsen garanterar att 100 % av dessa återvinns. Anledningen till att mängden tidningar per person minskade 2018 är förändrade medievanor och en flerårig trend med minskade volymer i omlopp.


Insamlade kg per person och fraktion 2018 (2017 i parentes)**

Tidningar 18,7 kg (21,7 kg)

Pappersförpackningar 13,9 kg (13,2 kg)

Glasförpackningar 21,8 kg (21,1 kg)

Plastförpackningar 7,5 kg (6,5 kg)

Metallförpackningar 1,6 kg (1,6 kg)


* Avser tidningar inom Pressreturs system.

** Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år (per 31 december samma år). Vid jämförelser och slutsatser om hur mycket hushåll lämnar till återvinning bör en rad förklaringsvariabler beaktas.