Journalisten: Kulturministern kallar till krismöte med mediebranschen

Många branscher drabbas hårt av coronakrisen, där ibland medieföretagen. Journalisten rapporterade igår 23/3 att kulturminister Amanda Lind (MP) därför kallar in till krismöte på onsdag 25/3 med företrädare från mediebranschen för att diskutera krisens konsekvenser. I artikeln framhålls att mediebranschen är en bransch som redan innan coronakrisen var under hård press.

Nyhetsmedierna och journalistiken har en avgörande betydelse för samhället och medborgarna generellt, men kanske särskilt i kristider. Spridningen av coronaviruset påverkar hela vårt samhälle och så gott som alla branscher, så även mediebranschen och dagspressen som redan innan var under stark press. Vi i regeringen arbetar intensivt med att kartlägga konsekvenserna och behov av åtgärder för att mildra virusspridningens konsekvenser för samhällets olika sektorer

– Skriver kulturminister Amanda Lind (MP) i ett sms till Journalisten

Mötet hålls på onsdag 25/3 på eftermiddagen och syftet är att få en ”samlad lägesbild” över hur medieföretagen påverkas av krisen och vilka arbetsåtgärder som skulle kunna lindra konsekvenserna.

Inbjudna till mötet är verkställande direktörerna för TU, Gratistidningarnas förening, SR, SVT, UR, TV4, Bonnier News, Schibsted och Journalistförbundets ordförande.

Läs hela artikeln här.