Kinas importförbud sätter press på den Europeiska infrastrukturen för pappersåtervinning

Sedan årsskiftet har Kina importförbud på 24 olika kategorier sorterat fast avfall, däribland olika papperskvaliteter. Förbudet spelar en stor roll för världens branschaktörer.

Numera tar Kina inte längre emot returpapper med över 0,5 % föroreningar. I Sverige tillåts en föroreningsgrad på max 1,5 %. ”För att kunna uppnå kravet på maxföroreningar från Kina krävs exempelvis tryckerispill eller ocirkulerade tidningar.”, berättar Tomas Karlsson, inköpare på Stora Enso.

De nya restriktionerna har resulterat i kraftigt ökade mängder pappersmaterial i omlopp. Det sänder en tydlig signal till Europeiska länder och branschaktörer att bygga ut infrastrukturen för återvinning av papper i olika kvaliteter. Som Papperskretsen skrev om i mars har det blandade pappersmaterialet orsakat problem bland annat i Tyskland, där industrins aktörer uppmanade till separat insamling över hela Europa.  ”I återvinningsprocessen av blandpapper får man ut större mängder så kallat rejekt, det vill säga oönskat material. Detta kan tyvärr inte materialåtervinnas utan ytterligare, i många fall, kostsamma insatser som eftersortering etc.”, förklarar Patrik Lilja, inköpschef returfiber på SCA.

På grund av de sjunkande mängderna inhemskt fibermaterial har Kinesiska investeringar i återvinningsanläggningar ökat i olika länder. Under de senaste månaderna har giganten Nine Dragons Paper Holdings köpt ett flertal pappersbruk i USA, varav ett av dem fokuserar på att omhänderta returpapper, som sedan återvinns, bleks och kan bli till nya produkter. ”Eftersom returpappret omvandlas till pappersmassa klassificeras det inte längre som återvunnet papper. Därmed kan det potentiellt exporteras till Kina utan att beröras av kraven på föroreningsgrad, förklarar Tomas.

I augusti gick Kinas handelsdepartement ut med den senaste listan på tullavgifter för USA som inkluderade 25 % på Old Corrugated Cardboard (OCC) and other recovered fiber”. Eftersom Kina är den största importören av återvunna fiber från USA är det definitivt något som kommer att påverka industrin. Nine Dragons har nio pappersbruk, varav åtta i Kina och ett i Vietnam. På grund av de kinesiska restriktionerna har de fått utmaningar med kapaciteten, och där kan de nya investeringarna spela en viktig roll. “With the Chinese waste paper restrictions, this helps us to secure a long-term source of fiber supply for those paper mills”, säger Brian Boland, Vice President, Government Affairs and Corporate Initiatives på ND Paper, det amerikanska dotterbolaget till Nine Dragons Paper Holdings.

Den 24 juni publicerade centralkommittén i Kinas kommunistiska parti en plan för ett förbud av ”recovered fiber and every other form of solid waste” till 2020. Det finns ännu inget datum för implementering men Kinas nationella folkkongress väntas granska lagstiftningen i december i år.

På sikt tror Tomas och Patrik att de ökade kraven från Kina och andra länder kommer resultera i en utbyggnad av infrastrukturen för pappersåtervinning så att det går att sortera mer: ”Tidigare har man kunnat blanda olika fraktioner och sälja på den globala marknaden, men allteftersom kraven skärps gynnas renare kvaliteter. Det går även hand i hand med EU:s ambitiösa ramverk kring cirkularitet, avfall och bioekonomi.”