Klimatsmarta förpackningar viktiga i den hållbara livsmedelskedjan

I en debattartikel i Svenska Dagbladet 5/8 föreslår arbetsgruppen för livsmedel i IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft långtgående mål för att öka hållbarheten i hela livsmedelskedjan. Representanter från Sveriges och världens största livsmedelsföretag, branschorganisationer och fram­stående institut för livsmedelsforskning ingår i gruppen som nu fastställt fem konkreta mål för att uppnå visionen om en framtida hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Bland annat föreslår de att den svenska livsmedelskedjan ska vara fossilt oberoende fram till 2030 och att matproduktionen ska öka med minst 50 procent till 2050 – utan att överskrida de planetära gränserna.

För att uppnå de föreslagna målen om en resurseffektiv och konkurrenskraftig svensk livsmedelsbransch krävs flera kraftfulla åtgärder.  Bland annat lyfts utvecklingen av klimatsmarta förpackningar fram som viktigt i detta arbete. Fiberbaserade Tetra Pak – från den förnybara skogen – omnämns i artikeln som ett gott exempel där transportfördelarna av den fyrkantiga kartongen är stora och materialvalet innebär en lägre miljöpåverkan. Dessutom kan förpackningen återvinnas och användas till nya klimatsmarta förpackningar. Biobaserade, förnybara material kommer att vara avgörande för att nå fossiloberoende i den framtida livsmedelskedjan.

En utveckling av klimatsmarta livsmedelsförpackningar överensstämmer också med KRAVs uppdaterade riktlinjer från tidigare i år som även framhåller förpackningen som viktig för att en produkt ska anses vara miljösmart. Det är således inte bara innehållet som KRAV-märks numera, utan även förpackningen ska göras så resurs- och klimateffektiv som möjligt genom förnybar och återvinningsbar råvara.

 

Läs mer om arbetsgruppens föreslagna mål och åtgärder för en hållbar livsmedelskedja här!