Kommuner skickar returpapper utomlands av vinstskäl – ett hot för svenska pappersbruk

Sveriges Natur undersökte i artikeln ”Lönar det sig att sortera?” problematiken kring att returpapper skickas utomlands samtidigt som svenska pappersbruk måste importera papper för att täcka sina råvarubehov.

”Vi från industrin säger att systemet läcker”, understryker Håkan Naij, platschef på Stora Enso Hyltebruk. Han menar att egentligen ska returpapper inte exporteras utan återanvändas av de inhemska pappersbruken. Det är syftet med producentansvaret.

Läckaget av returpapper orsakas av kommunal insamling där man vill ha så hög ersättning som möjligt. Peter Mellgren på insamlingsbolaget TMR, som på grund av otydlig lagstiftning konkurrerar med Pressreturs slutna system är tydlig med att detta är drivkraften. Returpapper ger hög ersättning. Pengarna går tillbaka till våra samarbetspartners och det är kommunerna”, säger Peter Mellgren.

Peter Mellgren menar att marknadslösningen är överordnad. Han sammanfattar, ”Är det bra när papper går till andra marknader? Det är en planekonomisk diskussion. ”

Även om det finns en global marknad för returpapper bygger den svenska modellen på att råvaror används miljömässigt och kostnadseffektivt i linje med regeringens prioriteringar för cirkulär ekonomi.

Andreas Boo, vd Pressretur, kommenterar artikeln: ”Det är trist när egen vinning går före miljönytta. Vi har ett nationellt ansvar och dagens situation visar varför det är viktigt att vi får långsiktiga spelregler med starkt stöd för producentansvaret – och att Naturvårdsverket får en utökad roll gällande att förordningar efterlevs”.

 

Läs artikeln här: http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/lonar-det-sig-att-sortera/