Kontakt

Pressretur AB | Box 17033 | SE-104 62 Stockholm | Sweden |

Om du vill beställa extra tömning på din lokala återvinningsstation, eller har frågor om insamlingen av förpackningar och tidningar, är du varmt välkommen att ringa FTI:s kundtjänst: 0200-88 03 11.

Pressretur AB

Papperskretsen administreras av Pressretur AB  som ägs av de tre pappersproducenterna Holmen, SCA och Stora Enso. IKEA Sverige AB, Tidnings AB Metro, medlemsföretagen i TU  – Medier i Sverige, Grafiska Företagen och Sveriges Tidskrifter, är också anslutna till Pressreturs insamlingssystem genom avtal.

Verksamheten bedrivs utan vinstintressen och finansieras av pappersproducenterna. Syftet med verksamheten är att på ett miljöriktigt sätt uppnå de mål som står uppställda i producentansvarsförordningen för returpapper.

Insamlingen ombesörjs av Pressreturs entreprenörer. Det insamlade materialet återvinns sedan i något av våra ägares svenska pappersbruk. Pressretur garanterar att alla insamlade tidningar materialåtervinns i Sverige.

Returpappersförordningen bygger på gammal svensk tradition av att samla in tidningar. År 1994 fördes denna vana in i lagstiftningen. Förordningen fastställer att tidningar ska materialåtervinnas.

Vd från och med 2 september 2013 är Andreas Boo.
E-post: andreas.boo@holmen.com

Om du vill beställa extra tömning på din lokala återvinningsstation, eller har frågor om insamlingen av förpackningar och tidningar, är du varmt välkommen att ringa FTI:s kundtjänst: 0200-88 03 11.

Pressreturs entreprenörer

Pressretur har avtal med följande entreprenörer som sköter insamling och sortering av tidningspapper i hela Sverige.

Hans Andersson Recycling Göteborg AB
Importgatan 47
422 46 HISINGS BACKA
Tel 031-58 69 00
www.hansandersson.se

Hans Andersson Recycling Stockholm AB
Finspångsgatan 36
163 53 Spånga
08-445 77 00
www.hansandersson.se

Lundstams Åkeri & Återvinning AB
Box 5003
831 05 Östersund
www.lundstams.se

Miljö och Teknik i Kangos AB
Kirunavägen 49
984 31 Pajala
Tel 0978-717 55
www.miljoteknikab.se

OHLSSONS AB
Varvsvägen 91
261 35 LANDSKRONA
Tel 0418-45 02 00
www.ohlssons.se

Ragn-Sells AB
Väderholmens Gård
191 29 Sollentuna
Tel 08-795 45 00
www.ragnsells.se

SITA Sverige AB
Transportgatan 9
262 71 ÄNGELHOLM
Tel 0431-44 40 00
www.sita.se

Stena Recycling AB
Box 4088
400 40 Göteborg
Tel 031-775 20 00
www.stenametall.com/stenarecycling

TÅVAB
Konsumentvägen 9
125 30 Älvsjö
08-599 221 10
www.tavab.se