Kontakta

Pressretur AB | Varvsgatan 11 | SE-252 70 Råå | Sweden | Om du vill beställa extra tömning på din lokala återvinningsstation, eller har frågor om insamlingen av förpackningar och tidningar, är du varmt välkommen att ringa FTI:s kundtjänst: 0200-88 03 11.

Pressretur AB

Papperskretsen administreras av Pressretur AB  som ägs av de tre pappersproducenterna Holmen, SCA och Stora Enso. IKEA Sverige AB, medlemsföretagen i TU  – Medier i Sverige, Grafiska Företagen och Sveriges Tidskrifter, är också anslutna till Pressreturs insamlingssystem genom avtal. Verksamheten bedrivs utan vinstintressen och finansieras av pappersproducenterna. Syftet med verksamheten är att på ett miljöriktigt sätt uppnå de mål som står uppställda i producentansvarsförordningen för returpapper. Insamlingen ombesörjs av Pressreturs entreprenörer. Det insamlade materialet återvinns sedan i något av våra ägares svenska pappersbruk. 100 procent av det returpapper som lämnas blir till nya pappersprodukter i ett cirkulärt kretslopp. Returpappersförordningen bygger på gammal svensk tradition av att samla in tidningar. År 1994 fördes denna vana in i lagstiftningen. Förordningen fastställer att tidningar ska materialåtervinnas.

Vd från och med 1 juli 2020 är Rolf Johannesson. E-post: info@papperskretsen.se

Om du vill beställa extra tömning på din lokala återvinningsstation, eller har frågor om insamlingen av förpackningar och tidningar, är du varmt välkommen att ringa FTI:s kundtjänst: 0200-88 03 11.

Pressreturs entreprenörer

Pressretur har avtal med följande entreprenörer som sköter insamling och sortering av tidningspapper i hela Sverige.

Lundstams Åkeri & Återvinning AB Box 5003 831 05 Östersund Tel 063-57 60 60  www.lundstams.se

Miljö och Teknik i Kangos AB Kirunavägen 49 984 31 Pajala Tel 0978- 717 55 www.miljoteknikab.se

OHLSSONS AB Varvsvägen 91 261 35 LANDSKRONA Tel 010-450 02 00 www.ohlssons.se

Ragn-Sells AB Väderholmens Gård 191 29 Sollentuna Tel 08-795 45 00 www.ragnsells.se 

Stena Recycling AB Box 4088 400 40 Göteborg Tel 031-775 20 00 www.stenametall.com/stenarecyling

Sundfrakt Box 750 851 22 Sundsvall Tel 060-18 01 00 www.sundfrakt.se

Veolia Nordic AB Box 6613 113 84 Stockholm Tel 08-550 500 00 www.veolia.se

Translate »