Läckta dokument lyfter fram skogens viktiga roll inför klimattoppmötet i december

Inför årets klimatförhandlingar COP24 i Polska Katowice har ordförandelandet Polen läckt ett utkast av en FN-deklaration som lyfter fram skogens viktiga roll som koldioxidsänka för att reducera klimatförändringen.

Nyhetstjänsten Climate Home News har kommit över dokument som cirkulerats mellan regeringsrepresentanter i vilka man exempelvis kan läsa att ministrarna som ska medverka på konferensen ”…recognizing that forest ecosystems have a special role to play in the accumulation of carbon in the soil and trees, and then in the pool of harvested wood product serving as alternative materials with a smaller carbon footprint”.

Mängden biomassa i den svenska skogen ökar kontinuerligt och har gjort sedan 1920-talet. Några av de viktigaste strategierna har varit förbättrad skogsskötsel, växtförädling och återbeskogningsplikt. Idag är den totala skogsarealen mer är två tredjedelar av Sveriges yta.

Deklarationen avslutas med formuleringen att världens regeringar slutligen ska ”…affirm that there is no future without tackling climate change, but there is no future without forests either”.

Rapporten presenteras måndagen den 8 oktober.

Källor:
climatechangenews.com
samt Aktuell Hållbarhet, Naturvårdsverket och SkogsSverige.