Lätt att återvinna enligt ny undersökning

Nära nio av tio svenskar återvinner sina tidningar – och lika många tycker att det är enkelt att göra så!

Detta visar en färsk rapport av analysföretaget United Minds som sedan 2012 har undersökt medborgarnas vanor och attityder till återvinning på uppdrag av Pressretur. 78 % av svenskarna källsorterar och återvinner sina sopor för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Resultatet är högt och vi ser också att allt fler väljer miljövänliga produkter och klimatsmarta alternativ. Nivåerna för tidningar är ännu högre då nära nio av tio väljer att återvinna sin tidning. Lika många, hela 90 %, anser att det är enkelt att tidningsåtervinna och 75 % upplever att de har nära till en tidningsinsamling – ett mycket välkommet resultat av Papperskretsens arbete enligt devisen ”det ska vara lätt att göra rätt”. Som en jämförelse är det endast 57 % som tycker att det är enkelt att återvinna elektronik.

Vidare är åtta av tio personer nöjda med sin tidningsåtervinning i stort, och tycker att återvinningen fungerar bra. Återvinning upplevs även av en tydlig majoritet (63 %) fungera bättre i Sverige jämfört med andra EU-länder.

Andel som tycker att det är enkelt att återvinna respektive materialslag, 2018

Det cirkulära i tidningsåtervinningen har heller inte gått svenskarna förbi och 76 % tycker att det är viktigt att bidra till en cirkulär ekonomi, vilket går väl ihop med tidningens cirkulära egenskaper där pappersfiber går att återvinna till nya produkter upp till sju gånger. Sju av tio svenskar vill veta vad som händer med tidningarna och 83 % tycker att det är viktigt att avfall blir till nya produkter.

Andreas Boo, vd Pressretur, kommenterar undersökningen och lyfter fram att resultatet är ”ett tydligt kvitto på att det vi gör har stor betydelse, dels för människors engagemang och dels för att bidra till att avfall blir en ny resurs. Särskilt glädjande är att så många som 90 % tycker det är lätt att göra rätt, något som är vårt mål med dagens insamlingssystem i hela landet – att det ska vara tillgängligt för alla”.