Lustfyllt lärande bidrar till svensk återvinning i världsklass

För att bibehålla en hög återvinningsgrad av tidningar i Sverige måste barnen engageras i tidig ålder. Därför lanserade Papperskretsen ett omfattande skolmaterial om papprets kretslopp och återvinning på lärarsajten lektion.se förra året. Materialet kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängligt för gratis nedladdning – både på lektion.se och på Papperskretsens egen hemsida.

 

 En film om papprets kretslopp som ingår i Papperskretsens skolmaterial.

 

Idag lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad till återvinning. För att vi även i fortsättningen ska vara världsledande behöver barn redan i tidig ålder förstå varför det är viktigt att återvinna. Papperskretsens skolmaterial om återvinning och papprets kretslopp syftar till att utbilda skolelever och väcka intresset för hållbarhets- och samhällsfrågor hos dem.

Skolmaterialet lanserades 2015 och har fått positiv respons från lärare runtom i landet. Under 2016 har lektionen redan laddats ner hela 747 gånger på lektion.se! Hülya Basaran, lärare på Högskolan Väst, har tidigare bloggat och haft uppdraget som ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund och är en av personerna som har ”spanat in” lektionen.

– Anledningen till att jag tycker Papperskretsens skolmaterial på lektion.se är så bra är att materialet är omfattande och multimodalt. Eleverna får därmed möjlighet att träna, repetera och lära sig på flera olika sätt, säger hon.

Skolmaterialet består av en film med ett kompletterande häfte, två experiment med papper som lätt kan genomföras i klassrummet, en pappersloppa, ett quiz och två affischer. För att göra barnen medvetna om hur pappersprodukter produceras, används, återvinns och blir till en ny produkt är det viktigt att prata om en produkts hela livscykel i undervisningen med flera olika hjälpmedel.

– Jag tycker det är viktigt att lyfta återvinningsfrågor och papprets hela kretslopp, speciellt med nyanlända elever, eftersom det dels ingår i skolans läroplan med miljö- och resursperspektiv men också för att eleverna möter det i sin vardag, säger Hülya Basaran.

Hon anser att elever, men också lärare, behöver den här typen av genomtänkt material med olika, multimodala uttryckssätt i undervisningen. Lärandet blir omväxlande och mer lustfyllt, menar hon.

Hülya Basaran vill rekommendera skolmaterialet till andra lärare runtom i landet som vill ge sina elever en helhetsbild av ett pappers liv och visa ett exempel på hur en cirkulär ekonomi fungerar i praktiken – från den förnybara skogen till färdig produkt, för att sedan återvinnas och bli nya pappersprodukter.

 

Ta del av allt skolmaterial från Papperskretsen på lektion.se eller på Papperskretsens hemsida – helt gratis!