Lyckat samarbete ger förbättrad förpackningsinsamling

Snart har samarbetsavtalet kring förpackningsinsamling mellan Göteborgs stad och FTI funnits i ett år.

Kent Carlsson, Vd för FTI, Förpacknings och tidningsinsamlingen menar att både konsumentperspektivet och medborgarperspektivet krävs för att avfallshanteringen ska skötas på bästa sätt. Därför är ett samarbete mellan kommuner och producenter avgörande.

– Vi vill ha ett bra samarbete och en bra dialog med kommunerna för att göra det så enkelt för medborgarna som möjligt. Och detta ligger i producenternas intresse också. Deras ansvar tar ju inte slut när konsumenterna har köpt varan, använt den och lämnat förpackningen till återvinningen, säger Kent Carlsson.

Vad är målet med samarbetet?

– Målsättningen är att teckna avtal med alla kommuner, för att bli av med den eviga diskussionen kring ansvarsfrågan. Vi ska verka för att bygga ut den fastighetsnära insamlingen. Men vi ska också se över de återvinningsstationer vi har i Sverige idag. Både utseendemässigt och att de är placerade på rätt ställen, så att det blir lätt att återvinna.

– En annan sak vi vill göra är medborgarenkäter, där vi frågar medborgarna vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det blir en faktabas för att bygga upp en bra infrastruktur för avfallshanteringen i Sverige. Det ska vara lätt att göra rätt.

Vilka är fördelarna med dagens system?

– Vi har ett heltäckande system i alla Sveriges kommuner. Utan dagens producentansvar skulle vi få många olika insamlingssystem och olika budskap till medborgarna. Jag tror att det kan leda till att vi tappar förtroendet från konsumenterna i så fall.

I avvaktan på politiska besked tas nya steg för att utveckla systemet. Både Göteborgs stad och FTI ser redan idag positiva effekter av samarbetet.

Det leder till en ökad tydlighet kring ansvarsfördelning, säger Jonas Hed, enhetschef på Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad.

En tydligare ansvarsfördelning är en av de positiva effekterna av samarbetet, enligt Jonas Hed på Göteborgs stad.

Andreas Boo vd på Pressretur, som är en av fem ägare till FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen håller med. Han tillägger också att syftet med samarbetet både är bättre service genom båda parters ansträngningar och miljönytta genom ökad materialinsamling, på längre sikt.

– Vi tror verkligen att samarbeten generellt är vägen till att nå regeringens mål till 2020. Under första kvartalet 2015 har vi fortsatt teckna samverkansavtal, nu har vi totalt 55 stycken. Det är en del av vårt fempunktsprogram för detta år.

Det var i juni förra året som Göteborgs stad och FTI skrev avtalet. Syftet var just att förbättra förutsättningarna för en bra samordning mellan producenterna och kommunen. Samarbetet är ett sätt att utveckla och förbättra systemet i avvaktan på politiskt beslut. Det innebär att FTI tillhandahåller själva systemet för insamlingen och sköter underhållet av återvinningsstationerna, medan det är kommunernas, i det här fallet Göteborgs stads, ansvar att informera medborgarna hur insamlingen ska genomföras.

Samarbetet i Göteborg kan vara en modell för framtiden. I fem-punktsprogrammet som genomförs av Pressretur tillsammans med FTI och övriga materialbolag är syftet förbättrad service och ökad miljönytta över hela Sverige. Och där är just täta samarbeten och samförstånd med kommunerna en viktig punkt. Trots det osäkra politiska läget gällande ansvarsfrågan fortsätter samförståndet och fler kommuner skriver samarbetsavtal. Magnus Örnborg, regionchef på FTI för Halland och Västra Götaland hoppas att fler kommuner gör som Göteborg har gjort.

– Det här är den bästa lösningen nu, vi kan inte vänta på något och avvakta hur det ska bli. Vi vill ta ett kommando och vill se en förändring. Göteborg är en stor kommun, de vågade ta beslutet. Jag hoppas att fler kommuner tar efter.