Magasinet Papper och Pappersguiden – ökad återvinningsbarhet och vägen mot en cirkulär ekonomi

Nu finns ett nytt nummer av magasinet Papper, med fokus på initiativ för ökad återvinning och omställningen mot en cirkulär ekonomi. Dessutom är vi stolta att kunna presentera Pappersguiden, med värdefull information om hur man designar och trycker pappersprodukter för att öka återvinningsbarheten.

I det nya magasinet Papper lägger vi tonvikt på omställningen mot ett cirkulärt samhälle, där ökad återvinningsbarhet är en nyckelfaktor. Vi presenterar också resultatet av en nyligen genomförd undersökning som visar att tidningar är det som svenskarna tycker är lättast att återvinna, och som de dessutom återvinner mest av. Undersökningen visar också att nästan 8 av 10 svenskar vill bidra till att ställa om samhället till att bli cirkulärt och ser gärna att deras avfall används till nya produkter. Dessutom har vi kikat in på Hylte Bruk, som ägs och drivs av Stora Enso, för att prata om värdet i återvunnet tidningspapper.

För att det ska vara lätt att göra rätt i återvinningen är också en produkts design- och tryckfas viktig. Det är centralt att tänka igenom hur vi kan designa och trycka pappersprodukter på ett sätt som ökar återvinningsbarheten. Därför har Papperskretsens ägare och medlemmar tagits fram Pappersguiden för att hjälpa dig som designar, producerar eller köper in pappersprodukter att göra smartare design- och materialval. Vår målsättning är att man med guidens hjälp ska kunna göra aktiva val genom design- och tryckprocessen som kan underlätta i återvinningsfasen. På så sätt kan vi i alla led bidra till omställningen mot en mer cirkulär ekonomi.

Du hittar magasinet Papper här och Pappersguiden här

Önskar du få en tryckt version av magasinet Papper och Pappersguiden skickad till dig, kontakta oss med namn och adressuppgifter via e-post: info@papperkretsen.se