Många frågetecken kring regeringens förslag om återvinning

När regeringen presenterar nya krav för återvinning saknas en konsekvensanalys vilket förvånar och oroar. Dessutom saknas stöd i riksdagen och alliansen ifrågasätter ambitionen om att nå bred och långsiktig överenskommelse.

Läs mer här:

https://www.fri-kopenskap.se/article/view/592631/regeringsforslag_kan_gora_maten_dyrare?rel=related

https://www.fri-kopenskap.se/article/view/592730/alliansen_anmarkningsvart?rel=related