Mängden förpackningar som lämnats till återvinning har ökat under 2019

Tidigare i år publicerade FTI sin årliga sammanställning av mängden insamlade förpackningar till återvinning, en mängd som fortsätter att öka. Från 2018 till 2019 ökade insamlingsgraden med 4 %.

Det är fantastiskt att viljan att återvinna är så stor! Sverige är ett av de bästa länderna i Europa på återvinning, men vi behöver bli ännu bättre. Här kan alla bidra. Varje insamlad förpackning gör skillnad.

– Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI

Det svenska folket har ett bevisat stort engagemang för återvinning och insamlingsgraden ökar från år till år. Under 2019 samlades det totalt in 643 000 ton förpackningar och tidningar, vilket motsvarar 3 405 fotbollsplaner. Under fjolåret samlade alltså varje enskild individ in 62 kilo var. Den enda fraktion där det insamlade materialet minskar är tidningar. Denna minskning beror dock på ändrade medievanor och en långvarig trend av minskade volymer tidningar i omlopp och inte på att vi hellre slänger tidningarna direkt i papperskorgen. De tidningar som är i omlopp har fortfarande en hög procentuell insamlingsgrad på över 90 %*.

Insamlade kg per person och fraktion 2019 (2018 i parantes) **

  • Tidningar: 16 kg (18,7 kg)
  • Pappersförpackningar: 14,6 kg (13,9 kg)
  • Glasförpackningar: 22,1 kg (21,9 kg)
  • Plastförpackningar: 7,9 kg (7,5 kg)
  • Metallförpackninga:, 1,7 kg (1,6 kg)

Andreas Boo, VD för Pressretur kommenterar:

Det är väldigt roligt att se att svenska folkets engagemang för återvinning fortsätter att öka för varje år som går. Vad gäller tidningar, minskar de insamlade kilona förklarlige i takt med att mängden tryckta tidningar på marknaden minskar. Regeringens löfte om att upphäva producentansvaret för returpapper och kommunalisera insamlingsansvaret med finansiering genom avfallstaxa är centralt för att bibehålla hög kvalitet och miljönytta även i framtiden.

Av de förpackningar och tidningar som samlas in är det även mer och mer som faktiskt återvinns. Returpapper har sedan flera år haft en hög återvinningsgrad på över 90% och så har det även varit under 2019.

Andel av material satt på marknaden som återvunnits per fraktion 2019 (2018 i parantes) ***

  • Tidningar: 92,60 % (91,11 %)
  • Pappersförpackningar: 72,57 % (74,75 %)
  • Glasförpackningar: 93 % (93 %)
  • Plastförpackningar: 44,4 % (42,17 %)
  • Metallförpackningar: 96 % (81,65 %)

Läs hela FTI:s pressmeddelande om insamlingsstatistiken här.

* Avser tidningar inom Pressreturs system.

** Uppgifterna visar vikten i kilogram av mängden förpackningar och tidningar som FTI samlat in i varje kommun, delat med antal invånare (dvs folkbokförda per 31 december samma år) i kommunen). Vid jämförelser och slutsatser om hur mycket hushåll lämnar till återvinning bör en rad förklaringsvariabler beaktas.

*** Statistiken visar mängden material som materialåtervunnits delat med mängden förpackningar och tidningar som satts på marknaden av producenter anslutna till FTI.