Materialval i fokus när svenska skogen hyllas

Nu syns utställningen ”En kärleksförklaring till svensk skog” på Stockholms Centralstation. Allvar Underwear, tillverkare av underkläder gjorda på förnybar svensk skogsråvara, står som värd för evenemanget. Politiker, företag och branschorganisationer samlas här under veckan för samtal om skogens betydelse – för den svenska konkurrenskraften och för att tackla klimatutmaningarna.

 

KL

(Allvar Underwear – underkläder gjorda på skogsråvara)

 

Allvar Underwear tillverkar kalsonger gjorda på biomassa från FSC-certifierad skog från Ångermanland. I dagarna lanserar de sin första troskollektion. I samband med lanseringen vill de uppmärksamma skogens enorma potential och har därför skapat en mötesplats på Centralstationen i Stockholm med både föreläsningar och underklädesförsäljning. De hållbara underkläderna är ett bra, innovativt exempel på hur skogsråvara kan nyttjas även på andra områden.

 

CH

(Skogsindustriernas VD Carina Håkansson)

 

Carina Håkansson, VD på Skogsindustrierna, var på plats under utställningens första dag. Hon lyfte skogens stora betydelse för den svenska ekonomin och för att bekämpa klimatförändringarna. 70 procent av vårt land är täckt av skog och skogsindustrin bidrar med cirka 70 000 jobb. Den växande skogen fungerar också som en kolsänka och binder koldioxiden i atmosfären. ”Skogen är jordens lunga” sa Carina Håkansson under sitt anförande och syftade då på fotosyntesen där koldioxid tas upp av skogen och syre frigörs till atmosfären.

Att äga skog är en viktig aspekt som har bidragit till det hållbara skogsbruket som bedrivs i Sverige idag, sa Carina Håkansson: ”Den som äger skog tar också hand om skogen”. Hon gjorde en koppling till en högst aktuell fråga, den om mikroplast i haven. Då ingen äger haven är det svårare att ta hand om havsmiljön, resonerar hon. Ägandeskapet är således viktigt för hållbarhetens och långsiktighetens skull.

Skogen kommer att vara avgörande i att fasa ut fossila råvaror och produkter och ställa om till en biobaserad cirkulär ekonomi. Carina lyfte papperstidningen som ett bra exempel på hur skogens produkter är cirkulära och klimatsmarta – tidningen, gjord på förnybar skogsråvara, kan cirkulera upp till sju gånger genom det etablerade återvinningssystemet för att slutligen användas som bioenergi när fibrerna har tappat sin styrka.

Just nu investeras stora summor i skogsindustrin. 25 miljarder svenska kronor har investerats de senaste åren och under de närmaste åren tillkommer satsningar på ytterligare 15 miljarder svenska kronor. Satsningarna speglar framtidstron på skogsindustrin – en förnybar råvara som bidrar till bra produkter som möter både konsumenternas efterfrågan och framtidens utmaningar. Och Sverige ligger i framkant på detta område.

 

EB
(Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet)

 

Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på Näringsdepartementet, var också på plats under eftermiddagen och var tydlig med att skogen kommer att vara avgörande i omställningen till bioekonomin och att möta klimatutmaningarna. ”Det är vårt ansvar att bruka skogen”, menade hon och regeringen ser det som en nödvändighet att öka nyttjandet av förnybara råvaror. Statssekreteraren lämnade därmed klara besked i en tid då skogspolitiken varit väldigt omdiskuterad i media med två tydliga läger – den ena sidan förespråkar ett ökat uttag, medan den andra sidan oroas över hotet mot den biologiska mångfalden om skogsbruket intensifieras.

Vidare lyfte hon fram vikten av måluppfyllelse av Parisavtalet och Agenda 2030 – ramverk och målsättningar som grundar sig på den samlade vetenskapen. ”Det är inget man kan förhandla bort” sa Elisabeth Backteman i sin presentation, med tydlig kritik mot USA:s president Donald Trump som nyligen meddelade att landet drar sig ur Parisavtalet.

Regeringen har en tydlig målsättning om att gå från en svart oljeekonomi till en grön biobaserad sådan – och Sverige ska ta täten i denna samhällsomställning. Statssekreteraren berättade också om ambitionen att göra det svenska modeundret till det mest hållbara sådana. Det händer mycket på textilområdet som regeringen vill stötta och utveckla tillsammans med branschen. Samverkan är nyckeln till framgång, inte bara på detta område, utan också för att nå regeringens övergripande målsättning om att bli världens första fossilfria välfärdsland.