Miljöministern inviger utställning om cirkulär ekonomi

”Cirkulär ekonomi är avgörande för den svenska klimat- och miljöpolitiken”. Med de orden invigde miljöministern Karolina Skog utställningen Resurseffektivt och cirkulärt samhälle, hur når vi dit?, på Industriområdet i Almedalen. Företag med spännande och innovativa lösningar och produkter visar under dagen upp sina bidrag till en hållbar utveckling.

 

12345

Miljöminister Karolina Skog klippte inte utan knöt ett band vid invigningen, vilket fick symbolisera cirkuläritet – temat för utställningen på Industrin tar matchen:s område i Almedalen.

 

Vi i Papperskretsen är glada att miljöministern lyfter fram vikten av en cirkulär ekonomi i sitt invigningstal. Pappersindustrin har arbetat cirkulärt sedan länge, redan innan införandet av producentansvaret 1994. Din gamla papperstidning, med sitt ursprung i den förnybara skogsråvaran, är för oss en värdefull resurs som kan återanvändas upp till sju gånger! Därför har vi under årtionden investerat i pappersbruk och processer som gör återvinning möjlig.

Vi är stolta över det effektiva och miljövänliga återvinningssystem vi byggt upp tillsammans med våra samarbetspartners där över 90 procent av alla tidningar idag samlas in och blir till nya produkter. Detta cirkulära system vill vi fortsätta utveckla och ytterligare förbättra framöver. Vi hoppas därför att miljöminister Karolina Skog menar allvar och kommer att ge oss, näringslivet, de rätta förutsättningarna för att kunna göra just det!