Miljöministern öppnar för flexibel lösning efter kritik mot bostadsnära tidningsinsamling

I tre olika artiklar i Medievärlden riktas skarp kritik mot regeringens förordning om bostadsnära insamling från Tidningsutgivarna, Pappersinköpsgruppen och Pressretur.

Beslutet, som genomdrivits utan konsekvensanalys, förväntas innebära en chockhöjning av kostnaderna för producenterna som riskerar att slå ut förutsättningarna för tidningsbranschen. En extern analys visar på investeringskostnader på 9 miljarder kronor och en årlig kostnad 3,4 miljarder med det nya systemet för förpacknings- och tidningsinsamling. Detta kan innebära en höjning av papperspriserna med uppemot 50-75 %.

”Jag hoppas att Naturvårdsverket som ska utforma detaljerna inser att pappersinsamlingen är så bra att den kan behållas i sin nuvarande form.”

Jeanette Gustafsdotter, VD för Tidningsutgivarna

”För tidningarna blir det en kostnad som motsvarar hela mediestödet. Regeringen ger med ena handen och tar med den andra.” säger Jeanette Gustafsdotter, VD för Tidningsutgivarna. Det enda positiva hon ser med förordningen är att den inte är detaljstyrande: ”Jag hoppas att Naturvårdsverket som ska utforma detaljerna inser att pappersinsamlingen är så bra att den kan behållas i sin nuvarande form.”

“Eftersom förslagen inte är detaljstyrande så finns alla förutsättningar att utforma kostnadseffektiva system för insamling.”

Isabella Lövin, klimat- och miljöminister samt vice statsminister

Klimat- och miljöminister Isabella Lövin försvarar beslutet men öppnar samtidigt  för flexibla lösningar: ”Det är inte rimligt att människor ska behöva släpa sina tidningar och tomma förpackningar till återvinningsstationer som alltför ofta är överfulla och smutsiga. Ofta ligger stationerna avlägset, så att man blir beroende av bilen för att ta sig dit. Därför beslutade regeringen om ändringar som gör det lättare för människor att källsortera och som förtydligar producenternas ansvar för insamling.” Hon lyfter dock också fram att förordningen ger fria tyglar i utformandet av det nya systemet: ”Eftersom förslagen inte är detaljstyrande så finns alla förutsättningar att utforma kostnadseffektiva system för insamling.”

Isabella Lövin öppnar alltså upp för kostnadseffektivitet som styrande när de nya förordningarnas tillämpning ska tolkas. Den stora risken ligger därmed i en allt för stelbent tolkning av Naturvårdsverket, där man i förslag till vägledning inte ser uppnådda mål och existerande system som en tillgång.

“Det är synd att ansvarig minister smutskastar ett system där över 90 % av returpappret samlas in, och en nästan lika stor andel av befolkningen är nöjda med systemet. Men vi välkomnar samtidigt Lövins delvis nya och pragmatiska besked om kostnadseffektiva lösningar. Nu måste regeringen ge den signalen direkt till Naturvårdsverket så att riktlinjer för det nya systemet tar hänsyn till det.”

Andreas Boo, VD för Pressretur

Andreas Boo, VD på Pressretur, delar Tidningsutgivarnas och Pappersinköpsgruppens oro inför förordningen, men välkomnar Isabella Lövins besked: ”Det är synd att ansvarig minister smutskastar ett system där över 90 % av returpappret samlas in, och en nästan lika stor andel av befolkningen är nöjda med systemet. Men vi välkomnar samtidigt Lövins delvis nya och pragmatiska besked om kostnadseffektiva lösningar. Nu måste regeringen ge den signalen direkt till Naturvårdsverket så att riktlinjer för det nya systemet tar hänsyn till det.”

Läs artiklarna här:

Ny miljöförordning kan ge chockhöjning av papperspriser

Kritiken ökar mot regeringens nya pappersregler

“Förslaget slår ut tidningsbraschens förutsättningar”