Miljöministern vill öka återvinning tillsammans med branschen

I en interpellationsdebatt under fredagen mellan miljöminister Karolina Skog (MP) och riksdagsledamot Kristina Yngwe (C) debatterades regeringens insatser för en ökad textilåtervinning.

Miljöministern meddelade att det pågår ett analysarbete inom Regeringskansliet för att hitta styrmedel som ökar återanvändningen och återvinningen av textilier i Sverige. Näringslivet har gått före i denna fråga och nu måste politiken hinna ikapp, sa miljöministern under debatten. Hon skulle återkomma med förslag på avfallsområdet i sin helhet.

Regeringen vill nå en bred politisk överenskommelse som ger en långsiktig hållbar lösning för företagen och för konsumenterna – blocköverskridande samtal som välkomnas av Centerpartiet som drivit frågorna länge. Miljöministern sa också att hon är angelägen om att hitta ett regelverk som stödjer det engagemang som finns hos näringslivet. Men innan det politiska arbetet fortgår inom Regeringskansliet väntar diskussioner med branschen för att ta del av deras inspel och erfarenheter.

I debatten lyfte Kristina Yngwe fram de goda krafterna inom mode-Sverige med flertalet ambitiösa återanvändnings- och återvinningsinitiativ. Det frivilliga producentansvar som de svenska klädföretagen tagit på sig bidrar till att sluta kretsloppet och minska branschens miljöpåverkan. Hon menar att producentansvaret är vägen framåt för att öka återvinningsgraden för textilier.

 

Se hela interpellationsdebatten här