Miljöministerns ”sopreform” stor risk för pappersindustrin

Miljöminister Karolina Skog vill göra om återvinningssystemet i grunden – trots att tidningsinsamlingen redan idag överträffar regeringens mål till 2020. Över 90 procent av alla tidningar i Sverige samlas in varav 100 procent återvinns. Varför slå sönder ett system som redan idag ger höga återvinningsgrader och tusentals jobb? Fackförbundet Pappers är kritiska.

 

PP

 

I Sverige är vi duktiga på att återvinna gårdagens morgontidning. Vi har fyra återvinnande pappersbruk som försörjs av det material som medborgarna samlar in. När miljöministern föreslår en förändring av dagens återvinningssystem – att insamlingsansvaret övergår från producenterna till kommunerna – höjs flera kritiska röster. Något som Papperskretsen tidigare skrivit om.

Nu är det fackförbundet Pappers som uttrycker sitt missnöje över den meddelade ”sopreformen”. I en debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen från 13 februari riktas kritik mot miljöministern Karolina Skogs utspel. Fackförbundet lyfter bland annat fram kommunernas olika förutsättningar för att kunna hantera dagens återvinningssystem som problematiskt – och därmed en stor risk för miljön och brukens materialförsörjning. En förändring av insamlingsansvaret ger en minskad effektivitet i systemet, och råvaran och arbetstillfällen inom pappers- och massaindustrin hotas.

Producentansvaret har utretts otaliga gånger och nästan samtliga utredningar har landat i ett bibehållet helhetsansvar, inte en kommunalisering. Detta har ansetts bäst både för miljön och ur ett kostnadsperspektiv. Något som även Pappers redogör för i sin debattartikel: ”Konsekvensanalysen som Sweco gjort på den senaste avfallsutredningen pekar på att om förslaget genomförs så minskar skalfördelarna och effektiviteten kommer minskar i flera led av insamlingen. Detta påverkar möjligheterna att nå fastställda miljömål från 2020 och detta till en högre kostnad”.

Idag har producenterna, via Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), samverkansavtal med hela 82 kommuner runtom i landet. Lokalt anpassade avtal där återvinningssystemet tar hänsyn till de olika kommunernas förutsättningar. Detta etablerade återvinningssystem borde snarare byggas vidare på än brytas upp. Med ytterligare investeringar i dagens system når vi högre återvinningsgrader. Och med råvaran säkrad kan den svenska pappersindustrin fortsatt vara ett föredöme för den cirkulära ekonomin.