Morgondagens återvinningssystem är redan här och mäter fyllnadsgraden i realtid

Med återvinningsplatser över hela landet följer ett utbrett distributionssystem för de olika materialslagen. Företaget Adage tillhandahåller systemet Smart Recycling som mäter fyllnadsgraden i återvinningsbehållare. Det gör att tömningarna kan planeras och optimeras på ett mer effektivt sätt.

I många fall töms behållarna alldeles för ofta vilket kostar pengar och genererar stor påverkan på både miljö och klimat. Det händer också att materialet hämtas för sällan vilket orsakar nedskräpning, frustration och missnöje från allmänheten. Genom Smart Recycling, som är helt molnbaserat, går det att se status för samtliga behållare i realtid.

Hur går det till?

En transponder mäter nivån genom ultraljud och rapporterar data via mobilnätet. Kunderna som är anslutna till systemet kan sedan logga in via dator, läsplatta eller mobil för att se status för varje behållare. Ju mer data som samlas in desto större blir möjligheten att spara in på transporterna. En algoritm hjälper till att beräkna vilka datum det troligtvis är dags att vara på plats för kommande hämtningar.

 

Redan under hösten 2015 genomförde Svensk Glasåtervinning (SGA) en lyckad testperiod med ett antal utvalda distrikt, vilket ledde till en större etablering sommaren därpå. Idag finns transponders från Smart Recycling installerade i över 1300 glasbehållare kopplade till systemet. Fyllnadsgraden vid tömning har ökat från 40-50 % till 70-80 % och andelen överfulla behållare har kraftigt reducerats. ”Av den sammanställning som vi gjort hittills så kan vi se en besparingspotential på 20 – 30 % i onödiga transporter”, säger Anders Hermanson, Sales Manager på Adage. Innan 2020 planeras samtliga av landets glasbehållare vara utrustade med dessa transponders.

Pressretur inledde under våren 2016 ett samarbete med STENA för ett pilotprojekt i Kalmar (se tidigare artikel som publicerats på papperskretsen.se). Försöken visar på lyckade resultat och projektet har därför expanderat tillsammans med Ragn-Sells i Östergötland och Sundfrakt i Västernorrland.

Barnsjukdomarna är över och nu har vi sett vad det kan leda till rent ekonomiskt. Dessutom reduceras miljö- och klimatpåverkan avsevärt och det är enkelt att mäta och följa upp. Adage har visat att man är samarbetsvilliga och lyhörda för att utvecklas och vi diskuterar nu om att införa nivåmätarna som standard för landets återvinningsstationer.” säger Andreas Boo vd Pressretur.

För vidare frågor kring projektet vänligen kontakta Andreas Boo: +46 732 59 43 91