Nästa steg – EU:s Bioeconomy Stakeholders Panel överlämnar rekommendationer till EU-kommissionen

När regeringen lyfte fram ”biobaserad cirkulär ekonomi” som en prioritet väcktes förväntan om ett kraftfullt arbete i Bryssel för att påverka EU:s strategi. Maria Hollander, vd för Paper Province, representerar Sverige i EU:s Bioeconomy Stakeholders Panel som inom kort ska lämna förslag till revidering av strategin från 2012.

(Bild: Paper Province)

Omställningen till en biobaserad ekonomi – att ställa om till en samhällsekonomi baserad på förnybar råvara – innebär stora möjligheter för Sverige så väl som Europa. Dagens europeiska strategi för bioekonomi har som mål att skapa en hållbar bioekonomi genom teknikutveckling, stärkt konkurrenskraft i relevanta bioekonomisektorer, och ökad politisk samordning. Strategin stärker övergången från fossilt till förnybart, och med den pågående revideringen vill man påskynda den utvecklingen. En strategi som ger stora möjligheter för svensk skogs-, trä- och massaindustri.

Till stöd i arbetet har EU-kommissionen upprättat en panel, EUs Bioeconomy Stakeholders Panel, som under de senaste två åren har haft i uppdrag att granska implementeringen av nuvarande bioekonomistrategin. Panelen består av aktörer inom näringslivet, akademin så väl som NGO:er från hela Europa. Målsättningen är att medlemmarna ska bidra med regional expertis, uppmuntra samarbete mellan olika intressenter samt föreslå nya åtgärder. I veckan skriver panelmedlemmarna under ett manifest med rekommendationer som ska överlämnas till EU-kommissionen i mitten av november.

Som en av fyra svenskar i panelen representerar Maria Hollander Paper Province, ett skogsindustri- och universitetskluster med över hundra medlemmar baserat i Värmland.

”Det händer mycket spännande om man tittar på innovation och utveckling för det fossilfria samhället och det är viktigt att vara med i de här sammanhangen och samarbeta för att kunna utnyttja den fulla potentialen i skogen” berättar Maria för Papperskretsen. Vidare förklarar hon att manifestet syftar till att inspirera och uppmuntra, med ett stort fokus på att hitta modeller för återvinning och återbruk, öka innovationskraften, hållbar produktion av biomassor så väl som verktyg för att ge medborgare kunskap om bioekonomins fördelar.

Slutligen konstaterar Maria att strategin är beräknad att lanseras under 2018 och att det krävs att politikerna ”sätter ner foten och allokerar mer pengar till forskning och innovation – det måste finnas riskkapital även för dyrare investeringar inom skogsindustrin” för att kunna realisera en svensk och europeisk bioekonomi.