Naturvårdsverket berättar att sex av åtta materialåtervinningsmål har uppnåtts

Regeringens vägledande myndighet för producentansvaret, Naturvårdsverket, har presenterat hur stor andel förpackningar och tidningar som gick till materialåtervinning under 2017.

Enligt Naturvårdsverket nyss släppta rapport meddelas att årets återvinningsmål är uppfyllda, förutom för PET-flaskor och pantburkar.

Att tidningar inte följs upp beror på att ”mängden tidningar som sätts på den svenska marknaden inte rapporteras in av sekretesskäl”. Detta är resultatet av att Pressreturs system inte är det enda insamlingssystemet i Sverige. Därmed saknar Pressretur möjligheten att redovisa hur många ton tidningar som satts på den svenska marknaden. Följaktligen saknas även möjligheten att beräkna den nationella insamlingsgraden. Andelen som samlats in och materialåtervunnits bland Pressreturs anslutna bolag ligger på över 90 %.

Det dröjer inte länge innan materialslagen får nya utmaningar. Från den 1 januari 2020 är det nya mål som gäller. ”Alla måste fortsätta ta sitt ansvar; den som källsorterar, producenterna som sätter förpackningar på marknaden och branschen som tar hand om materialet”, säger Agnes Willén, handläggare Naturvårdsverket.

Det är naturligtvis glädjande att målen för tidningar uppfyllts. Vi opererar idag ett väl fungerande system som garanterar en rättvis och effektiv process i hela landet. Min uppmaning till politiken och branschens aktörer är att jobba tillsammans för en övergripande förbättrad samhällsnytta. Nu kikar vi bortom 2020 för att bygga vidare på framtidens system för insamling och återvinning”, berättar Andreas Boo vd Pressretur.