Nordiska konkurrensmyndigheterna: cirkulär ekonomi kräver konkurrens inom avfallshanteringen

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom säger att ”de kommuner som inte främjar fungerande marknader riskerar att gå miste om bättre lönsamhet på kort sikt men också långsiktiga samhällsvinster.”

I en ny rapport från de nordiska konkurrensverken framhålls vikten av innovation och bättre fungerande konkurrens inom avfallshanteringen för att samhället ska kunna ställa om till en cirkulär ekonomi. Rapportens centrala slutsats är att det finns ett avsevärt utrymme för ökad konkurrens inom avfallshanteringssektorn i de nordiska länderna.

Rapporten lyfter även fram att det behövs förbättrade upphandlingar och tydligare roller för kommuner som idag samtidigt kan vara beställare, utförare och kontrollanter av utförare.

Läs pressmeddelandet och hela rapporten här.