Nordiska konsumenter vill handla mer hållbart

Nordiska konsumenter är mycket medvetna om vilken påverkan deras individuella konsumtion har på miljön. Trots oro kring klimatförändringar och miljöförstöring är de flesta hoppfulla inför framtiden. Det visar en ny studie från Nordisk Miljömärkning, eller som miljömärket heter, Svanen. 

Det är uppenbart att konsumenter i Norden har en mycket stark relation till naturen. Friluftsliv är något som ingår i många människors liv. Tre fjärdedelar tänker faktiskt på naturen som ett samhälle som de tillhör. 63 procent säger att de aktivt reflekterar över hur deras aktiviteter påverkar naturen. Det reflekterar också vilka konsumtionsvanor man skulle vilja ha. Men vad rapporten också visar är att konsumenterna saknar enkel åtkomst till attraktiva, hållbara produkter och tjänster. 7 av 10 anser att deras val som konsumenter inte är så miljövänliga som de skulle vilja att de var. Därför ser man nu att företag och organisationer anpassar sig för att möta efterfrågan i den gemensamma strävan att nå klimatmål och andra målsättningar som satts upp genom Agenda 2030.

Framtidens produkter bör onekligen vara mer hållbara och även politiken anser att en del av lösningen är att gå mot en mer biobaserad ekonomi. Uppdateringen av EU:s bioekonomistrategi från 2012 förväntas antas under tredje kvartalet i år och i juni fattades beslut om en nordisk strategi med 15 åtgärdspunkter för en hållbar utveckling. Det sätter press på framtidens produkter att uppnå de krav som ställs av nästa generation.

Tittar man lite närmare på målgruppen som är yngre än 25 år visar studien att dubbelt så många (36 %) som de över 55 år (18 %) har förtroende för företag som bidrar till samhället. De är också mer pålästa och beredda att gå längre i sina konsumtionsval om företagen står för sunda värderingar och gör det enkelt att handla hållbart.

Insikterna bygger på en undersökning som gjorts av analysföretaget United Minds i de fem nordiska länderna. Rapporten finns att laddas ner här.