Ny forskningsrapport visar på vinsterna med förnybara material i en cirkulär ekonomi

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserade nyligen en rapport som visar att förnybara material som till exempel trä, papper och textil kan minska miljöpåverkan. Arbetet skedde på uppdrag av svenska storföretag som Tetra Pak, Essity, Ikea samt Royal DSM. Rapporten lyfter även fram att miljövinsterna som uppkommer med att recirkulera förnybara material bör få en mer framstående roll inom den cirkulära ekonomin.

– Konceptet för cirkulär ekonomi skiljer mellan ”tekniska” och ”biologiska” cykler, men tenderar att fokusera på biologisk nedbrytbarhet. Det saknar den grundläggande rollen som förnybara material kan ha som råmaterial med lägre miljöpåverkan och bättre cirkularitet. Förnybara material kan återanvändas, repareras och omarbetas precis som andra material, säger Steve Harris, som är huvudförfattare till rapporten och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I många fall är det mer hållbart att återanvända eller återvinna förnybara material istället för att låta dem bionedbrytas i det biologiska flödet eller att förbränna dem.

– Att samla in och återvinna förnybart material kräver normalt mindre energi än att producera jämförbart förnybart material från nya varor, med typiska reduktioner på 0,5 kg koldioxidekvivalenter per kg produkt, som till exempel papper eller kartong, säger Tomas Rydberg, LCA-expert på IVL.

Klicka här för att läsa hela rapporten.