Ny teknik bidrar till effektivare återvinningssystem

Pressretur har i samarbete med STENA inlett ett pilotprojekt med nivåmätare i tidningsbehållare runtom i Kalmar. Projektet syftar till att introducera ett enkelt och effektivt verktyg som visar fyllnadsgraden i tidningsbehållarna vid återvinningsstationerna – något som kommer att gynna både allmänheten och entreprenörerna. Tekniken testkörs under hösten 2016 med förhoppning om en storskalig spridning i framtiden.

 

ab

Andreas Boo vid en av återvinningsstationerna som ingår i pilotprojektet.

 

Andreas Boo, VD på Pressretur, var på plats i Kalmar förra veckan för att lära sig mer om den nya sensortekniken som kommer att effektivisera tömningen av tidningsbehållare. Systemet bygger på en nivåmätare som fästs på insidan av kärlet och noterar fyllnadsgraden kontinuerligt under dygnet. Informationen skickas till ett geografiskt webbgränssnitt som är mycket enkelt att följa av entreprenörerna.

– Den nya tekniken utgör en fantastisk informationskälla. Med mättekniken på plats kan vi underlätta planeringen av tömningsrutterna och på så sätt uppnå ett så effektivt system som möjligt för samtliga inblandade, säger Andreas Boo.

Återvinningsstationerna är ett fantastiskt system, fritt för alla medborgare att använda. En optimal drift är därför centralt för hur systemet uppfattas av allmänheten. Här kan nivåmätarna göra stor skillnad, menar Andreas Boo.

 

ab2

Den nya mättekniken underlättar för landets entreprenörer och bidrar till ett effektivare återvinningssystem.

 

Försöket i Kalmar tror han bara är början. När man väl har förstått potentialen i denna nya mätteknik är det lätt att se en utbredd användning av verktyget.

– Jag är säker på att nivåmätarna kommer att få stor spridning och tillsammans med Pressreturs entreprenörer kommer vi att kunna etablera ett ännu mer effektivt system på bred front, säger Andreas Boo.

 

Leverantören av mätsystemet heter Adage och de finns med under projektfasen för stöttning och anpassningar. För vidare frågor kring projektet vänligen kontakta Andreas Boo: +46 8 566 144 90.