Ny VD för Återvinningsindustrierna

Lina Bergström, tidigare verksamhetschef för svenska skogsorganisationen FSC, blir ny VD för branschorganisationen Återvinningsindustrierna. Hon tillträder sin nya tjänst i maj.

Lina Bergström kommenterade det nya uppdraget i en artikel på Miljö&Utvecklings hemsida:

Att lösa flaskhalsarna för att fullt ut införa en cirkulär ekonomi är en nyckelfråga för att vi ska tackla viktiga samhällsutmaningar. Återvinningsbranschen står inför en spännande tid när efterfrågan på återvunnet material blir allt större från producerande företag runt om i världen. Jag ser fram emot att få vara med och tillsammans med Återvinningsindustriernas medlemmar hitta lösningar som kan stötta den utvecklingen.

Papperskretsens medlemmar önskar stort grattis till det nya jobbet och ser fram emot det fortsatta samarbetet med Återvinningsindustrierna för att skynda på omställningen till en biobaserad cirkulär ekonomi.