Nya Wermlands-tidningen: Lars Mejern Larsson (S) om nya återvinningssystemet – ”Ett hot mot demokratin”

Riksdagsmannen Lars Mejern Larsson (S) uttalar sig ännu en gång om det nya fastighetsnära insamlingssystemet för förpackningar och tidningar och dess finansiella konsekvenser för Sveriges journalister. Enligt rådande producentansvar kommer kostnaderna för utvecklingen av insamlingssystemet för papper och tidningar landa på pappersproducenterna. Detta oroar tidningsbranschen och Lars Mejern Larsson eftersom det oundvikligen kommer leda till höjda priser på papper och därigenom innebära ökad ekonomisk press på en redan hårt utsatt tidningsbransch.

Jag bedömer det som ett allvarligt hot mot demokratin då många journalisters jobb är hotade. Vem ska då skildra den demokratiska verkligheten, inte minst på landsbygden?

– Lars Mejern Larsson (S) i en intervju med Nya Wermlands-tidningen

Mejern Larsson hänvisar till tidningsbranschens beräknade siffror på vad det nya insamlingssystemet kommer kosta. När det nya systemet är på plats och rullar på som det ska kommer den årliga driftskostnaden ligga på minst 550 miljoner kronor, vilket slås ut på samtliga förpackningsslag och tidningar. Siffran motsvarar hela statens ekonomiska stöd till tidningsbranschen, som de får för att kunna hantera de redan existerande utmaningarna med förändrade digitala läsvanor.

Tidningsindustrin lyfter fram Sveriges redan höga återvinningsgrad för just tidningspapper, 90 %, och menar att det är osannolikt att återvinningsgraden kommer öka till mer än så. Därför menar Mejern Larsson att det är orimligt att låta tidningsbranschen bekosta det nya återvinningssystemet vars syfte är att öka återvinningen. Kostnaderna för implementeringen av systemet, totalt för förpackningar och tidningar, beräknas landa på mellan 5–10 miljarder, varav en del av detta kommer behöva tas om hand av pappersproducenterna och därigenom även tidningsbranschen. Mejern Larsson delar tidningsbranschens oro i och med deras redan utsatt position och menar att det nya systemet kommer få negativa konsekvenser för den publicistiska mångfalden.

Mot denna bakgrund vill jag höra vad miljö- och klimatministern avser att göra för att försäkra sig om att beslutet om hushållsnära tidningsinsamling inte får negativa konsekvenser för dagspressen

– Lars Mejern Larsson (S) till Nya-Wermlandstidningen

Besviken på svaret från miljö- och klimatminister tar Lars Mejern Larsson vidare frågan till finansminister Magdelena Andersson (S), för att se på vilket sätt regeringen avser att kompensera tidningsbranschen ekonomiskt för de ökade kostnaderna som kommer till följd av det nya återvinningssystemet.

Läs hela artikeln här.