Papperstidningen hotas av regeringsbeslut

I en artikel i medievärlden beskrivs kraftiga reaktioner på regeringens nya återvinningskrav som riskerar papperstidningens framtid. Kravet som beslutats utan någon som helst konsekvensbedömning är att lästa tidningar ska hämtas hemma hos alla hushåll trots att dagens system med återvinningsstationer redan innebär över 90% återvinningsgrad. Anders Westermark, vd på Norran och ordförande för pappersinköpsgruppen pekar i artikeln på problemen för tidningarna, läs mer här.

The Paper Guide

För ett halvår sedan lanserade vi Pappersguiden som hjälper designers, producenter och inköpare av pappersprodukter att göra smartare design- och materialval. Nu finns den även på engelska.

Läs mer

Ett samarbete för återvinning

Translate »