Trycket ökar på Naturvårdsverket!

Isabella Lövin svarde igår på två riksdagsfrågor där hon pekar på att regeringen lyssnat på kritiken om höjda papperspriser och vill se kostnadseffektiva lösningar där kvartersnära insamling är ett alternativ. Beskedet är i skarp kontrast till det förslag Naturvårdsverket presenterat och nu ökar kraven på att de reviderar sin vägledning.

Läs mer

Papperstidningen hotas av regeringsbeslut

I en artikel i medievärlden beskrivs kraftiga reaktioner på regeringens nya återvinningskrav som riskerar papperstidningens framtid. Kravet som beslutats utan någon som helst konsekvensbedömning är att lästa tidningar ska hämtas hemma hos alla hushåll trots att dagens system med återvinningsstationer redan innebär över 90% återvinningsgrad. Anders Westermark, vd på Norran och ordförande för pappersinköpsgruppen pekar i artikeln på problemen för tidningarna, läs mer här.

Ett samarbete för återvinning

Translate »