Återrapportering från krismöte med demokrati- och kulturministern

Coronakrisen har lett till ökad press på en redan hårt ansatt mediebransch, bland annat i form av halverade annonsintäkter. Med anledning av mediebranschens svåra situation kallade demokrati- och kulturminister Amanda Lind (MP)tidigare i veckan in till ett krismöte på onsdagen den 25/3 med företrädare från mediebranschen. Nu rapporterar flera medier om onsdagens krismöte.

Läs mer

Nya Wermlands-tidningen: Lars Mejern Larsson (S) om nya återvinningssystemet – ”Ett hot mot demokratin”

Riksdagsmannen Lars Mejern Larsson (S) uttalar sig ännu en gång om det nya fastighetsnära insamlingssystemet för förpackningar och tidningar och dess finansiella konsekvenser för Sveriges journalister. Enligt rådande producentansvar kommer kostnaderna för utvecklingen av insamlingssystemet för papper och tidningar landa på pappersproducenterna. Detta oroar tidningsbranschen och Lars Mejern Larsson eftersom det oundvikligen kommer leda till höjda priser på papper och därigenom innebära ökad ekonomisk press på en redan hårt utsatt tidningsbransch.

Läs mer

Journalisten: Kulturministern kallar till krismöte med mediebranschen

Många branscher drabbas hårt av coronakrisen, där ibland medieföretagen. Journalisten rapporterade igår 23/3 att kulturminister Amanda Lind (MP) därför kallar in till krismöte på onsdag 25/3 med företrädare från mediebranschen för att diskutera krisens konsekvenser. I artikeln framhålls att mediebranschen är en bransch som redan innan coronakrisen var under hård press.

Läs mer

Dagens media: DN under 500.000-strecket

Den 18 februari publicerade Dagens media en artikel om den tryckta pressens minskade räckvidd. En undersökning genomförd av Orvesto konsument visar att näst intill samtliga tryckta upplagor från tidningshusen minskar. Till och med Dagens Nyheter har nu en räckvidd på under 500 000 läsare.

Läs mer

Studie konstaterar att det är osäkert om fastighetsnära insamling är bättre

Regeringen kommer under 2020 gå vidare med implementeringen av Returpappersförordningen och införa ett nytt och fastighetsnära återvinnings- och insamlingssystem. Systemet syftar till att öka bekvämligheten för hushållens återvinning och öka återvinningsgraden för bland annat tidningar och returpapper. Materialåtervinningsgraden för tidningar och returpapper är redan mycket hög och har överträffat regeringens mål flera år i rad. När man väger för- och nackdelarna med det nya systemet blir det tydligt att den samhällsekonomiska vinsten är begränsad. Förändringarna medför ökad press på landets pappersproducenter liksom landets tidningsutgivare och bedöms inte heller leda till ökad service för hushållen.

Läs mer

Att inte stödja den oberoende journalistiken är ett hot mot demokratin

De senaste veckorna har insamlingssystemet för returpapper och tidningar i förhållande till tidningsbranschens överlevnad diskuterats intensivt. Papperskretsen ser en uppenbar fara med att pressa dagens insamlingssystem så att kostnaderna ökar kraftigt och innebär ett hot mot existerande tidningsaktörers verksamhet. Det är en fråga Papperskretsen tillsammans med Tidningsutgivarna, Gratistidningarna och Sveriges Tidskrifter har adresserat till regeringen. Läs repliken här.

Läs mer

Lokal journalistik betalar notan för insamlingssystemet

Den tryckta pressen står inför sin största utmaning någonsin, med stora effekter för samhället.  Att den granskande och opinionsskapande tryckta nyhetspressen är på tillbakagång är en demokratifråga, och bevarandet av den oberoende och fria journalistiken är en av samtidens mest centrala frågeställningar.

Läs mer

DN Debatt: Utbyggt insamlingssystem kan tvinga tidningar att lägga ned

REPLIK DN DEBATT 3/12. Ökad press på tidningsbranschen i form av krav att erbjuda ett utbyggt insamlingssystem kommer leda till dramatiskt ökade kostnader. Konsekvensen blir flera nedläggningar av lokala nyhetsaktörer, ökade abonnemangskostnader för tidningsläsare och färre aktörer och medborgare som deltar i samhällsdebatten, skriver företrädare för medier, grafisk industri och insamlingsföretag.

Läs mer

Ett samarbete för återvinning

Translate »