Tryckt media som tar ökat ansvar

Allt fler magasin och tidningar väljer miljöcertifierade tryckerier och tryckmetoder och papperskvaliteter från ett uthålligt skogsbruk. Det finns även de som tar ytterligare ett kliv framåt.

Läs mer

Unga föredrar reklam på papper

“Digitaliserad och uppkopplad, ständigt scrollande. Ofta är det så vi beskriver generationen som vuxit upp med sociala medier. Det är lätt att dra slutsatsen att den yngre målgruppen bäst nås via digitala kanaler – men nya undersökningar pekar på motsatsen.”
Läs mer

Nordiska konsumenter vill handla mer hållbart

Nordiska konsumenter är mycket medvetna om vilken påverkan deras individuella konsumtion har på miljön. Trots oro kring klimatförändringar och miljöförstöring är de flesta hoppfulla inför framtiden. Det visar en ny studie från Nordisk Miljömärkning, eller som miljömärket heter, Svanen.  Läs mer

Checklista – val för ökad återvinningsbarhet

Papperskretsens nyligen framtagna checklista vägleder designers, producenter och inköpare till smartare val som ökar återvinningsbarheten. Ju högre återvinningsbarhet, desto fler gånger kan trycksaken återvinnas och bli till en ny pappersprodukt!

Läs mer

Ett samarbete för återvinning