Ökat fokus på råvaran i framtidens cirkulära system

Sara Karlsson är socialdemokratisk riksdagsledamot och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. I en intervju med Papperskretsen framtidsspanar hon om morgondagens avfalls- och återvinningssystem. Innovativa lösningar, ekodesign och att öka värdet på råvaran genom hela kedjan kommer bli ännu viktigare framöver.

SK

(Sara Karlsson, riksdagsledamot (S)/Foto: Riksdagen)

 

Vad är den viktigaste skillnaden vad gäller avfallshantering och cirkulär ekonomi som vi kommer att se 2025?

– Att vi politiskt ser mer till hela flödet av råvaror och att det långsiktiga värdet av våra tillgångar sätts högre. Ska vi skapa en cirkulär ekonomi behövs stora förändringar i alla led, och jag tror att mycket kommer hinna hända till 2025.

 

Vad är de enskilt viktigaste politiska besluten för att skapa förändring?

– Att skapa politiska förutsättningar för innovationer och investeringar för en cirkulär ekonomi. Det handlar om både ekonomiska styrmedel och regelförändringar som stärker avfallshierarkin.

 

Vad förväntar ni er av enskilda företag?

– Att de medverkar till att skapa trovärdiga och transparenta flöden, på så sätt byggs förtroende hos konsumenterna. Avfallsminimerande design är en viktig fråga för företag att fokusera på.

 

Kommer vi se producentansvar på fler områden?

– Ja, det tror jag absolut. Men exakt vilka får vi ta steg för steg. Producentansvar kanske inte lämpar sig för alla områden.