Ökat samarbete mellan kommuner och producenter – den enda rimliga möjligheten för ökad återvinning!

FTI uttalar sig i samband med att regeringens utredare idag avslutar sitt uppdrag att föreslå hur en kommunalisering av förpacknings- och tidningsinsamling för ökad återvinning skulle kunna ske. Ett initiativ som ifrågasätts av en riksdagsmajoritet och som enligt departementets konsekvensanalys av förslagen innehåller en mängd risker och oklarheter, samt kraftigt ökade kostnader för kommun, stat och näringsliv.

Mot bakgrund av konsekvensanalysens slutsatser är det enda rimliga enligt FTI att istället utveckla samarbetet mellan kommuner och producenter med bibehållet producentansvar.

Läs hela uttalandet här.