Om ÅtervinningsGaranti

Ett fungerande återvinningssystem bygger på ett samspel mellan  producenter och konsumenter. Producenter har ett tydligt ansvar, men systemet kräver också hushållens aktiva medverkan vilket underlättas genom den mångfald av olika insamlingspunkter som producenterna ställer till konsumenternas förfogande.

Återvinningsgarantin innebär också att vi strikt följer EU:s avfallshierarki som anger tillverkning av nya produkter som mål före exempelvis förbränning. I grunden ger vi dig som återvinner en garanti som innebär att du vet vart de insamlade tidningarna tar vägen och att vi kan gå i god för att din källsorteringsinsats gagnar miljön så mycket som möjligt.

Translate »