Om Papperskretsen

Papperskretsen är ett samarbete mellan alla medlemmar i TU – Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter och Grafiska Företagen samt även aktörer som Metro och IKEA. Dessutom ingår Pressreturs ägare Holmen, SCA och Stora Enso.

Papperskretsen inledde sitt samarbete 2007 och administreras av Pressretur AB.

Syftet med samarbetet i Papperskretsen är att de anslutna företagen på ett miljöeffektivt sätt ska nå målen i producentansvarsförordningen för returpapper. Verksamheten drivs utan vinstintresse.

Translate »