Om Papperskretsen

Papperskretsen är ett samarbete mellan alla medlemmar i TU – Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, Grafiska Företagen och Pressretur.

Papperskretsen inledde sitt samarbete 2007 och administreras av Pressretur.

Syftet med samarbetet i Papperskretsen är att de anslutna företagen på ett miljöeffektivt sätt ska nå målen i producentansvarsförordningen för returpapper. Verksamheten drivs utan vinstintresse.

Translate »