Östersunds-Posten debattreplik: Därför måste tidningarna slippa ta hand om returpappret

I en debattartikel, publicerad den 24 augusti i Östersunds-Posten, kritiserade Moderaterna i tekniska nämnden i Östersund regeringens förslag om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Artikeln lyfte inte anledningen till varför regeringens förslag lagts och baserades delvis på missuppfattningar då remissen inte innefattar ett upphävt producentansvar för pappersförpackningar. Därtill var deras uppskattning av kostnaderna som förslaget skulle innebära för kommunen också missvisande.

För att tydliggöra situationen svarade Papperskretsens medlemmar med en replik i ÖP debatt, den 5 september, som sammanfattas under:

Sjunkande tidningsupplagor och annonsintäkter har kastat om branschens förutsättningar. För tidningarna är ett avskaffande av producentansvaret för returpapper en fråga om överlevnad och för samhället i stort är detta ytterst en demokratifråga. Tidningarnas kris skapar problem även inom pappersindustrin. Sjunkande upplagor leder till en minskad försäljning av tidningspapper och därigenom en lägre insamlingsvolym av returpapper. År 2006 samlade Pressretur in 500 000 ton returpapper, i nuläget ligger den siffran på 145 000 ton och trendkurvor indikerar 80 000 ton år 2026. Det senaste exemplet på denna strukturomvandling är SCA:s besked om nedläggning av all tryckpapperstillverkning i Sundsvall.

Flexibilitet är centralt för att utforma ett så kostnadseffektivt insamlingssystem som möjligt. Kommunerna ges i förslaget från miljödepartementet frihet att designa system som håller nere insamlingskostnaderna och samtidigt bidrar med miljönytta. Dagens insamlingssystem uppnår redan över 90 procents insamlingsgrad och finns på plats.

Vi har full förståelse för att kommunerna också befinner sig i en svår situation. Det är dock av största vikt att ansvaret för hanteringen av returpapper i framtiden överförs i kommunal regi i enlighet med remissförslaget. Vi är måna om att övergången blir rätt för alla inblandade parter och vi är självklart beredda att bistå med den kunskap och de erfarenheter vi genom åren byggt upp.

Läs hela artikeln här.

Avsändare:

Ewa Thorslund, vd TU Medier i Sverige

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter

Mathias Bång, ordförande Gratistidningarnas Förening

Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen

Rolf Johannesson, vd Pressretur AB