PAPPER – ett återvinningsmagasin från Papperskretsen

Vår ambition är att du med magasinet ska få ny kunskap och nya perspektiv på papper och dess kretslopp. Vi vill också att du ska reflektera över hur vi kan fortsätta ha en tidningsåtervinning i världsklass, hur vi som producenter kan fortsätta återvinna över 90 procent av alla tidningar till nya produkter.

Här kan du ladda ner PAPPER – ett återvinningsmagasin från oss i Papperskretsen!

 

Trevlig läsning och trevlig sommar!

 

Med vänliga hälsningar,

Andreas Boo, VD Pressretur